Nu vill vi grundlagsskydda aborträtten

Ingen annan än kvinnan själv ska bestämma om hon ska göra abort, skriver debattören.

Kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är en feministisk och liberal grundprincip, skriver debattören.

Kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är en feministisk och liberal grundprincip, skriver debattören.

Foto: Gorm Kallestad

Debatt2023-07-01 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför stärker Liberalerna nu aborträtten. Efter lång och envis kamp blev aborter fullt lagliga i Sverige 1974. Den gravida kvinnan bestämmer själv om hon vill avbryta graviditeten upp till den 18:e graviditetsveckan. 

Kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är en feministisk och liberal grundprincip, men i andra delar av världen, bland annat i USA och i Polen utmanas nu aborträtten. Här i Sverige kan rättigheten upphävas med ett enkelt riksdagsbeslut. 

Liberalerna var starkt pådrivande för den revolution som den svenska abortlagen på sin tid innebar. I höstens regeringsförhandlingarna drev vi på för nästa steg. Sveriges regering tillsätter nu en utredning som ser över möjligheten att skriva in aborträtten i regeringsformen – vår viktigaste grundlag. 

Socialdemokraterna har den senaste tiden flera gånger hävdat att regeringen försöker nedmontera demokratin. Det stämmer inte. Tvärtom har regeringen och Liberalerna enats om flera viktiga steg för att stärka den liberala demokratin och grundläggande fri- och rättigheter. En av de förstärkningarna är att skriva in kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp i vårt lands viktigaste dokument – grundlagen. 

Ibland påstås det att det skulle vara onödigt att skydda rätten till abort i grundlagen, eftersom det inte finns något hot mot aborträtten i Sverige. Vi håller inte med om att just denna rättighet skulle vara mindre viktig att markera än andra grundläggande fri- och rättigheter som finns inskrivna där idag. Att en rättighet finns med i grundlagen betyder dessutom sedan några år tillbaka att den som får sin rättighet kränkt kan få skadestånd av staten. Det är av yttersta vikt för den liberala demokratin att det kostar staten att överträda människors grundläggande fri- och rättigheter.

Liberalernas kamp för aborträtten stannar inte vid Sveriges gränser. Även om EU:s medlemsländer själva ska bestämma över sin abortlagstiftning ska EU verka för rätten till fri abort. Vi vill att Sverige ska vara pådrivande för rätten till abort i alla internationella sammanhang.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om