Nu tar vi tillbaka demokratiska kontrollen över skolan

"Det svenska systemet är unikt i världen. I inget annat land kan friskoleföretag med en offentligt finansierad skolpeng ta ut obegränsad vinst." skriver författarna av debattinlägget.
"Det svenska systemet är unikt i världen. I inget annat land kan friskoleföretag med en offentligt finansierad skolpeng ta ut obegränsad vinst." skriver författarna av debattinlägget.

Statsminister Magdalena Andersson och skolminister Lina Axelsson Kihlblom presenterade nyligen förslag som ger mer rättvisa och likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och fristående huvudmän.

Debatt 25 februari 2022 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är viktiga förslag för att bryta skolsegregationen och se till att svensk skola återigen blir den bästa.

Skattepengar ska gå till skolan. Kommuner har till skillnad från fristående skolor ett lagstadgat ansvar att anordna utbildning för kommunernas elever. Fristående skolor ska därför inte ges ersättning för ett ansvar som de inte har. Friskolor får i dag samma ersättning som kommunala skolor – trots att kommunala skolor har ett större ansvar. Kommuner har, till skillnad från friskolor, genom skolpliktsansvaret en lagstadgad skyldighet att erbjuda alla barn i kommunen en plats. Friskolor överkompenseras och vinster försvinner till skolkoncerner vilket leder till att resurser inte används på bästa sätt för en förbättrad skola för eleverna. Vi kan konstatera att marknadslösningarna försvårar arbetet för en jämlik skola för alla. Resurser används inte på bästa sätt för en förbättrad skola för eleverna. 

Den bristande likvärdigheten har inneburit att skillnaderna mellan elever och skolor har ökat. Våra barn får inte samma möjligheter till en bra utbildning. Och marknadiseringen och den bristande kontrollen har lett till våldsbejakande extremister kan driva skola och att skolors resultat betraktas som affärshemligheter utan insyn. Det system vi har för hur utbildning bedrivs i Sverige grundas på hur marknaden fungerar, inte på hur det bäst ska fungera för elevers lärande. Så kan vi inte ha det. 

Det svenska systemet är unikt i världen. I inget annat land kan friskoleföretag med en offentligt finansierad skolpeng ta ut obegränsad vinst. Det här handlar om vem skolan är till för. Om utbildningen ska hålla hög kvalitet och alla barn ska få förutsättningar för goda kunskapsresultat måste skolan vara till för barnen.

Därför är det glädjande att den politik som Socialdemokraterna, SSU och S-studenter i Östergötland har drivit nu blir regeringspolitik. Samhället ska styra skolans utveckling, inte marknaden. Resurserna för skolan ska gå till skolan, inte till vinster för skolkoncerner. På så sätt kan vi vända utvecklingen. Svensk skola ska återigen bli världens bästa. En skola för alla.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa