Nio förslag för fler och billigare studentbostäder

I de flesta av landets universitetsstäder råder det nu bostadsbrist. Särskilt hårt slår det mot de studenter som kommit in på sin drömutbildning men som måste tacka nej för de inte hittar boende.

Sveriges studenter har idag svårt att få tag i bostad och onödigt höga hyror, skriver artikelförfattarna.

Sveriges studenter har idag svårt att få tag i bostad och onödigt höga hyror, skriver artikelförfattarna.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2021-08-31 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Studentbostadsföretagen säger att de kan bygga mycket mer om politiken lättar på reglerna men regeringen vägrar. Nu krävs lättade regler, mindre detaljstyrning och kortare byggprocesser så det kan byggas fler studentbostäder med lägre hyra.

På grund av dagens socialdemokratiska byggregler byggs det för lite och när det väl byggs tar det lång tid och blir väldigt dyrt. Detta göra att studenter som inte får boende måste tacka nej till sin utbildning och att de studenter som får boende måste betala en onödigt hög hyra.

Studentbostadsföretagen säger att de kan bygga mycket mer och billigare om politiken lättar på reglerna men regeringen vägrar lyfta ett finger.

Studenter med resursstarka föräldrar löser problemet genom att köpa en bostadsrätt. Men för den student som saknar föräldrar med en fet plånbok finns bara alternativen att söka sig till den dyra andrahandsmarknaden eller att tacka nej. 

Är det detta som är socialdemokratisk bostadspolitik?

Moderata studenter vill att dina meriter ska avgöra om du kan börja studera och därför presenterar vi nio förslag för fler och billigare studentbostäder:

1. Ta bort minimumkravet på 16 kvadratmetrar. Genom att ta bort kravet kan man bygga mindre vilket innebär att varje bygge kan rymma fler lägenheter. 

2. Lätta på tillgänglighetskravet. Kravet på varje lägenhet att vara tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade bör lättas på så kravet endast gäller bottenplan eller en viss andel av lägenheterna.

3. Ta bort krav på att varje lägenhet ska ha förråd. Även detta tar upp plats där det i stället kunde varit lägenheter och ökar kostnaden per lägenhet. 

4. Lätta upp kommuners parkeringskrav. Krav på p-plats ökar kostnaden för nybyggda bostäder med 15 procent. I vissa kommuner skulle ett lättande på parkeringskraven kunna öka byggandet med 50 procent. 

5. Ta bort krav på direkt solljus. I studentbostäder större än 35 kvadratmeter finns krav på tillgång till direkt solljus. Detta hindrar vissa smarta planlösningar från att byggas. Vad är fel på reflekterat solljus? 

6. Kasta ut dem som inte studerar. Idag bor många som avslutat sina studier kvar i sina studentbostäder. Genom att ge hyresvärdarna för studentbostäder tillgång till Ladok går det snabbare att identifiera vilka som inte studerar och kasta ut dem.

7. Ta bort det kommunala planmonopolet. Genom att låta markägaren själv få bestämma vad som ska byggas på deras mark kan vi få en mer effektiv markanvändning. 

8. Sätt pris på att överklaga. Överklaganden drar byggprocesser i långbänk och de ändrar sällan utfallet. Att överklaga byggbeslut bör avgiftsbeläggas för att stoppa okynnesöverklaganden.

9. Inför tidsfrist på överklaganden. För att korta tiden för byggprocesserna och skapa förutsägbarhet bör en tidsfrist för hur lång tid överklaganden får ta införas.

Sveriges studenter har idag svårt att få tag i bostad och onödigt höga hyror. Det viktigaste för studenter är att de får en bostad alls och att det är så låg hyra som möjligt. 

Man har förståelse för att man inte kan bo lyxigt under studietiden. Genom att lätta på onödiga regler, styra mindre detaljer och korta byggprocesser kan vi bygga mer och billigare. 

Med Moderata studenters bostadspolitik behöver ingen tacka nej till sin drömutbildning för att de inte får tag i bostad.