Nej till ökade utsläpp – rädda dricksvattnet i Vättern

Redan i dag ligger Vättern nära gränsen för Livsmedelsverkets tillåtna halt av det farliga och stabila PFAS-giftet, skriver debattörerna.
Redan i dag ligger Vättern nära gränsen för Livsmedelsverkets tillåtna halt av det farliga och stabila PFAS-giftet, skriver debattörerna.

Den borgerliga regeringen beslutar trots alla uppenbara risker med stöd av klimatförnekarna i SD att tillåta fler skjutningar helt utan miljöhänsyn eller restriktioner, skriver debattörerna.

Debatt 25 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vättern är Europas sjätte största sjö och även den största dricksvattentäkten. Forskning har visat att våra sötvattensjöar och vattenreservoarer i världen minskar mycket oroväckande på grund av klimatförändringarna. Utan vatten dör både människor och djur och inget kan heller längre odlas. 

I dag försörjer Vättern 300 000 människor och fler står på tur när torkan hotar och förstör dricksvattnet på andra håll. Vattnet i Vättern ser fortfarande klart och fint ut, men under ytan lurar olika gifter som PFAS, bly och tungmetaller. Redan i dag ligger Vättern nära gränsen för Livsmedelsverkets tillåtna halt av det farliga och stabila PFAS-giftet, som lagras i blodet och därmed utgör ett allvarligt hot mot människa och miljö! Det finns även blyföroreningar som bidrar till att fisken borde ätas väldigt sällan. De utsläpp vi gör i dag kommer att finnas kvar till 2080-talet.  

Syndarna är flera men försvarets olika verksamheter och Kråks skjutfält bidrar till mycket stor del. Försvarets skjutövningar över Vättern har pågått under många år. Och verksamheten och övningarna vid den militära flygplatsen vid Karlsborg har inneburit stora och farliga läckage av brandskum. Försvaret har hävdat att ammunitionen sjunker ner i bottensedimentet och blir ofarlig för människor och miljö, men det stämmer inte alls för ammunitionen blir liggande och utsätts för erosion och strömmar och bland annat bly läcker ut. Nu får försvaret ändå tillåtelse till en enorm ökning skjutningar från 1 000 till 69 000 skott och 150 raketer! Den vattensjuka, PFAS-förorenade marken på Karlsborgs flygplats riskerar fler stora PFAS-utsläpp till Vättern. Mark- och miljödomstolen har konstaterat att den kraftigt utökade militära verksamheten inte är förenlig med miljölagstiftningen och säger även nej till att antalet flygningar från och till Karlsborgs flygplats femdubblas. 

 

Den borgerliga regeringen beslutar trots alla uppenbara risker med stöd av klimatförnekarna i SD att tillåta fler skjutningar helt utan miljöhänsyn eller restriktioner och hänvisar också till Natos önskemål att ha sina övningar även över och omkring Vättern! Så vår anpassning till allt vad Nato innebär kommer, förutom enorma militära utgifter och försämrade möjligheter att etablera havsbaserad miljövänlig vindkraft som försvaret säger nej till, också en mycket stor risk för kraftigt försämrat dricksvatten! Det vore katastrofalt för miljön och människors hälsa och ett slag mot demokratin och den rättsstat försvaret ytterst har som uppgift att skydda om försvarets krav och Nato ledde till detta! Men den borgerliga statsbudgeten som presenterades i veckan kommer dessutom även i övrigt öka utsläppen i Sverige med över 10 miljoner ton – en katastrof för klimatet som även kan leda till att vi förlorar upp till 35 miljarder i EU bidrag! Och de 71 miljarder som regeringen har lagt till ökad militarisering och Nato anpassning borde i hög grad i stället användas till skola, vård, omsorg och miljöförbättringar! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa