Närvaro av vuxna bättre än förbud

Varje ny gymnasieelev ska kunna starta sin gymnasietid utan att riskera kränkningar eller påtvingas att utsätta sig för förnedrande aktiviteter.

Debatt2021-08-20 07:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till ”Förbjud årets nollning” (9/8).

På några av Linköpings gymnasieskolor arrangeras i samband med skolstart en insparksvecka, där syftet är att man som ny elev ska lära känna sina klasskamrater och skapa sammanhållning i klassen. I samband med tidigare års aktiviteter har det, precis som skribenten nämner, förekommit kränkningar och förnedrande beteenden där även alkohol förekommit. Det är något som är oacceptabelt och ska aldrig tolereras. 

Förslaget som tas upp i artikeln som lösning på problemet är att förbjuda insparksaktiviteter. Detta låter kanske bra och handlingskraftigt, men i själva verket riskerar det att få motsatt effekt. 

Ett förbud tenderar till att eleverna hittar på någonting eget ändå. Skillnaden då blir att det hålls hemligt och ingen varken vill eller kan ta ansvar för konsekvenserna. Ett förbud försvårar bara för oss att göra något åt problemet på riktigt. 

Vi vet att många elever vill delta i aktiviteterna. Istället för ett förbud arbetar Linköpings kommun aktivt med att det ska finnas en närvaro av vuxna som befinner sig på olika platser runtom i staden, detta för att öka tryggheten och minska risken för kränkningar. 

Detta arbete leds av kommunens säkerhetschef och andra involverade aktörer i arbetet är bland annat frivilliga resursgruppen, ordningsvakter, väktare, medarbetare från kommunen förvaltningar, fältsekreterare, nattvandrare, föreningar och Polisen.

På de skolor där det förekommer insparksaktiviteter arbetar skolledningen med riskanalyser tillsammans med faddrarna och vårt gemensamma mål är tydligt: Varje ny gymnasieelev ska kunna starta sin gymnasietid utan att riskera kränkningar eller påtvingas att utsätta sig för förnedrande aktiviteter. 

Vi vill skapa strukturer som uppmuntrar till en positiv gemenskap där alla känner sig välkomna. Föräldrar och vårdnadshavare har blivit informerade om aktiviteterna i samband med skolstarten. Ni är en viktig resurs i detta arbete. Vi välkomnar därför alla föräldrar och vårdnadshavare att ha kontakt med sina ungdomar under kommande aktiviteter. 

Detta är inte ett problem som löser sig i en handvändning men vi alla arbetar för att lösa problemet tillsammans. Med en välfungerande insparksvecka kan vi ta stora steg mot en mer positiv kultur kring välkomnandet av nya elever till gymnasiet.