(MP): Stoppa detaljplanen – nu får det vara nog

Det skriande behovet av en ny infart till Linghem, cykelvägar och lägenheter gjorde att de flesta partier röstade för även denna detaljplan – men inte utan att nämna att detta skulle vara ett undantag och att det var beklagligt att man bygger på åkermarken, skriver debattörerna.
Det skriande behovet av en ny infart till Linghem, cykelvägar och lägenheter gjorde att de flesta partier röstade för även denna detaljplan – men inte utan att nämna att detta skulle vara ett undantag och att det var beklagligt att man bygger på åkermarken, skriver debattörerna.

“Jag ska bara” har nu lett till att Linköping är den kommun i Sverige som byggt mest på åkermark de senaste 10 åren, skriver debattörerna.

Debatt 2 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

“Jag ska bara”, säger Alfons Åberg. Och de politiker som styrt samhällsbyggnadsnämnden sedan 90-talet, när det gäller att gång på gång bebygga åkermarken. Alla projekt är de “sista” på åkermark och varje gång man startar en ny plan på åkermark så menar man att det är ett undantag. “Jag ska bara” har nu lett till att Linköping är den kommun i Sverige som byggt mest på åkermark de senaste 10 åren.

Vi tror att en del av problemet ligger i att man inte agerar i tid, redan vid start av detaljplanearbete. Det leder till att man sedan hamnar i en rävsax när man inte vill stoppa en hel plan som innehåller till exempel skolor, äldreboende, hus och vägar i slutskedet enbart för att det i en del av planen förstör åkermark.

Många bäckar små heter det ju och plötsligt har vi bakom oss en ocean av beslut som tagits i strid med den ambition som alla ändå menar att de har: att bevara åkermarken. En ambition som också är tydlig i vår översiktsplan som är ett av kommunens vägledande och styrande dokument.

Särskilt underligt blir det eftersom det sedan 1998 har varit centerpartister som haft ordförandeposten i samhällsbyggnadsnämnden med ett enda undantag (en socialdemokrat 2014–2018, då med C som vice ordförande). Centerpartistiska ordföranden har alltså beslutat om att påbörja planer som ska ta åkermark i anspråk, följt dem i processen och sedan släppt fram dem i slutskedet ända sedan 1998.


På senaste kommunstyrelsesammanträdet släpptes ännu en detaljplan fram av styrande politiker som tar cirka 30 hektar åkermark i anspråk i Linghem. Det skriande behovet av en ny infart till Linghem, cykelvägar och lägenheter gjorde att de flesta partier röstade för även denna detaljplan – men inte utan att nämna att detta skulle vara ett undantag och att det var beklagligt att man bygger på åkermarken. Vi gjorde så som vi gjort på alla dessa planer som vi tyvärr inte råder över i opposition, att vi markerade med en protokollsanteckning. V röstade emot planen i sin helhet. Men V och MP är, som ni säkert känner till, inte majoritet i varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Men det som de flesta i rummet, som ojade sig över detta, inte kände till är att samhällsbyggnadsnämnden, nu med en moderat (tillika jordbrukare) i spetsen, nyligen beslutat om att starta ytterligare ett detaljplanearbete på åkermark. Denna gång för att bygga ett logistikcenter (lagerlokaler med en massa lastbilstrafik), i Distorp bakom Gärstadverken.

Distorp har en av Sveriges bästa jordbruksmarker, dammar med rikt fågelliv och ett stort kulturhistoriskt värde. Ännu en gång verkar man missa att stoppa planen i ett tidigt skede så att inte intressen ställs emot varandra när den kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därför har vi valt att motionera om att stoppa detaljplanen i Distorp. Nu får det vara nog! Inga fler undantag.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa