(MP): Satsningar på jämställdhet viktigare än någonsin

I en tid där ekonomisk kris präglar Region Östergötland, står Miljöpartiet fast vid sina grundläggande värderingar om jämställdhet och folkhälsa, skriver Margareta Fransson (MP).

Klimakteriet är en naturlig del av livet för hälften av befolkningen, men dess effekter på arbetslivet har länge ignorerats, skriver debattören.

Klimakteriet är en naturlig del av livet för hälften av befolkningen, men dess effekter på arbetslivet har länge ignorerats, skriver debattören.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2024-03-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi har ett styre i regionen som avfärdar jämställdhetsfrågor som "lullull", fortsätter vi att arbeta för alla människors rätt till ett hälsosamt och jämlikt liv. Nyligen la vi ett förslag i regionfullmäktige om att klimakteriesäkra regionens arbetsplatser. Ett initiativ som tyvärr röstades ner av den styrande majoriteten bestående av Moderater, Kristdemokrater och Liberaler.

Klimakteriet är en naturlig del av livet för hälften av befolkningen, men dess effekter på arbetslivet har länge ignorerats. Vårt förslag, inspirerat av Partille kommuns framgångsrika friskvårdssatsning, syftar till att bryta tystnaden och stigmatiseringen kring denna period i kvinnors liv. Genom att införa utbildningar för chefer, storföreläsningar för kvinnliga medarbetare, personlig rådgivning och snabb lotsning till vården, kan vi skapa en mer inkluderande och stödjande arbetsmiljö för alla.

Att den styrande majoriteten valt att rösta ner detta förslag visar på en bristande förståelse för kvinnors hälsa och välbefinnande. Detta beslut står i skarp kontrast till vår vision om ett samhälle där alla, oavsett kön, ska ha möjlighet att trivas och må bra på sin arbetsplats. Det är inte bara en fråga om hälsa, utan även om ekonomisk effektivitet och jämställdhet. Kvinnor som får stöd genom klimakteriet kan fortsätta bidra fullt ut på arbetsmarknaden, vilket gynnar både den enskilda individen och samhället i stort. I en tid av neddragningar blir det särskilt viktigt inom sjukvården. Med färre som jobbar och med färre kringresurser är en god arbetsmiljö helt avgörande.

Ett annat förslag som röstats ner av de styrande partierna är att aktivt jobba för fler och utvecklade familjecentraler i länet. Dessa innebär ett samarbete med kommunerna i länet kring en integrerad tjänst som samlar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Detta är också i allra högsta grad något som stärker jämlikhet, jämställdhet och som förebygger ohälsa. Det senare otroligt avgörande när sjukvården befinner sig i kris.

Miljöpartiet står för en politik där människors välbefinnande och jämställdhet prioriteras. Vi kommer att fortsätta driva på för klimakteriesäkra arbetsplatser och andra initiativ som främjar en hälsosam och jämlik arbetsmiljö. Det är dags att politiken reflekterar människors verkliga livsvillkor och behov. Låt oss tillsammans arbeta för en framtid där jämställdhet och hälsa inte betraktas som "lullull", utan som fundamentala rättigheter för alla.