MP duckar för nationellt bestämmande över skogsfrågor

Den 2 juli påpekade vi på Correns debattsida skogsbrukets viktiga roll för klimatomställningen. Miljöpartiet replikerade med budskapet att de vill låta mer skog stå orörd, vilket är ett annat sätt för staten att beröva markägare rätten att själva bruka sin mark och sin skog. Det tror vi från KD, av en mängd skäl, är helt fel väg framåt.

Debatt 22 juli 2021 06:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Orörda naturskogar har avgörande betydelse" 16/7. 

Vi och MP är eniga om målsättningen om ett klimatneutralt Sverige till 2045. Vi är dock inte eniga om är vägen dit. När vi påpekar att den breda elektrifieringen av samhället, som är ett måste för att kunna fasa ut de fossila bränslena, också kräver att vi har kvar vår kärnkraft väljer MP att låtsas som att sol och vind kommer räcka – trots att inga objektiva fakta talar för det. När vi vill satsa på CCS-teknik (teknik för att lagra koldioxid), anklagar MP oss för ”greenwashing”. MP själva väljer att ha sin tyngdpunkt på symbolpolitik med tveksamt eller obetydligt mervärde för klimatet. Vi har sett det i allt från statliga subventioner av elcyklar till klimatångestterapi.

Den här oenigheten om färdvägen mot klimatneutralitet ser vi också i skogspolitiken. För Kristdemokraterna är det tydligt att vi behöver ett aktivt skogsbruk för att klara våra ambitiösa klimatmål. Produkter från skogen kan ersätta koldioxidintensiva material i bygg- och tillverkningsindustrin. Liksom bioenergi från skogen har alla förutsättningar att spela en betydelsefull roll i utfasningen av fossila bränslen. Tillkommer gör också att brukad och växande skog fixerar mer koldioxid än skog som står stilla.

MP vill gärna låtsas som motsatsen, men det är faktiskt inte någon som hugger ned skog i Sverige enkom för att skapa biobränsle. Skoglig bioenergi görs av slaggprodukter vid virkesproduktion. Så vad är det egentligen man föreslår? Att färre saker ska göras i trä och papper, och fler i plast, betong och stål? Om inte; varför inte låta slaggprodukter användas som substitut till det fossila där det finns efterfrågan? 

I sin replik duckar Miljöpartiet också för en central poäng; nämligen det om nationellt självbestämmande över skogsfrågorna. För oaktat vad man tycker i sakfrågan borde vi kunna enas om att svensk skogspolitik inte ska avgöras i kompromisser med kontinentens politiker. Miljöpartiet verkar tyvärr ha landat fel även där, och ger stöd åt idén att flytta skogsfrågorna från riskdagen och regering till EU:s institutioner. Vi beklagar det. 

Ämnen du kan följa