Dela upp Rydsvägen i flera mindre gator

Det krävs modig och nytänkande politik när det kommer till arbetet med våra utsatta områden. Det handlar om både stora och små satsningar, skriver Maria Moraes (MP), kommunalråd.

Stångåstaden ska genomföra en historisk och omfattande renovering och nybyggnation i Ryd. När vårt kommunala bostadsbolag tar så stort ansvar för att rusta upp Ryd, så måste kommunen möta upp med det vi kan, skriver debattören.

Stångåstaden ska genomföra en historisk och omfattande renovering och nybyggnation i Ryd. När vårt kommunala bostadsbolag tar så stort ansvar för att rusta upp Ryd, så måste kommunen möta upp med det vi kan, skriver debattören.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2024-03-25 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt från att se till att det finns fungerande ungdomsverksamhet till att arbeta med fysiska strukturer så som kvarlevor från miljonprogramssatsningen. Exempel är ringleden runt Skäggetorp som blir en fysisk barriär mot resten av staden eller de långa gatorna med samma namn där tusentals adresser ryms. Det klingar miljonprogramsområde, är väldigt opraktiskt och blir en bromskloss för hela området i viljan att skapa en mer positiv bild. 

En sådan gata är Rydsvägen, som med sina många adresser inte bara skapar förvirring utan också en svårighet att kommunicera de olika förutsättningarna som råder i olika delar av Ryd. Ett exempel som lyfts av många yrkesverksamma i Ryd är hur hela Ryds varumärke påverkas negativt när tidningen skriver om händelser på “Rydsvägen”. Det som kan ha hänt på Rydsvägen vid McDonalds i Vallarondellen blandas ihop med resten av Rydsvägen, som sträcker sig hela vägen runt stadsdelen till Björnskärrskolan och Rydsskogen på andra sidan. Det är alltså en gata som går runt hela Ryd, från nummer 1–408 med portar i ABC-struktur. Det skapar 1224 adresser som i sin tur, enligt siffror från Eniro, är bebodda av 4 265 personer (barn ej inräknade). Denna avsaknad av kvartersstruktur i namnsättningen av gatorna förstärker en negativ bild av stadsdelen. 


Vi står nu inför ett ypperligt tillfälle att se över det här. Stångåstaden ska genomföra en historisk och omfattande renovering och nybyggnation i Ryd. När vårt kommunala bostadsbolag tar så stort ansvar för att rusta upp Ryd, genom att skapa andra upplåtelseformer, andra kvartersstrukturer och ny arkitektur, så måste kommunen möta upp med det vi kan. Till det så hör allt från att se till att de kommunala verksamheterna i stadsdelen är välfungerande (som det brottsförebyggande arbetet och skolorna), men också att vi förändrar saker som bidrar till att området får en negativ klang.

Därför har Miljöpartiet lämnat en motion till kommunfullmäktige om att vi ska dela upp Rydsvägen i flera mindre gator med nya namn och på så sätt skapa en tydligare kvartersstruktur. I motionen föreslår vi att namnsättningen ska ske med hjälp av medborgare som kan lämna förslag och rösta på sina favoriter.

Tyvärr har styret (S+M) avslagit motionen, för att man, i princip, tycker det är lite krångligt och kommer att kosta pengar. Man skriver bland annat “detta arbete täcks inte av befintlig budget för adressättning”. En budget där såklart inget nytänkande ryms, det är ju en budget för adressättning, inte för att motverka strukturer som bidrar till segregation. Det märks i svaret att man har svårt att förhålla sig till den här typen av nytänkande och systemförändrande politik och att man är mer van att bara skrapa på ytan när det gäller arbetet mot segregation. 

Vi är dock övertygade om att det krävs mer än så för att skapa trygga och attraktiva områden. Och att en mindre satsning som detta kan bidra i det stora arbetet med att skapa ett Linköping där inga områden är “särskilt utsatta”. Vi hoppas därför att de andra partierna i opposition delar vår bild av att vi behöver göra mer för att bidra till en positiv utveckling i Ryd, och att de ställer sig bakom motionen, så att vi kan vinna en majoritet i kommunfullmäktige.