Moderaterna – den gröna högern att räkna med

Moderaterna är ett parti som tar ansvar vilket vi också gör inom miljö- och klimatfrågorna. Vi fortsätter jobba för en bättre miljö- och klimatpolitik för Sverige och Östergötland.

Vi moderater vill att Sveriges skogar ska fortsätta brukas aktivt och hållbart. Men också att fler får möjlighet att äga skog, för det man äger tar man också hand om, skriver debattörerna.

Vi moderater vill att Sveriges skogar ska fortsätta brukas aktivt och hållbart. Men också att fler får möjlighet att äga skog, för det man äger tar man också hand om, skriver debattörerna.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Debatt2021-11-27 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna tror på omställning och inte nedstängning, det är genom näringslivets innovationer som vi kommer att lyckas nå klimatmålen och här behöver politiken vara en stöttepelare i denna utveckling. 

Den fortsatta elektrifieringen av fordonsflottan är viktigt för att vi ska kunna ställa om. I dag står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges utsläpp enligt Trafikverket och många är beroende av bilen för att få ihop vardagslivet. Här gäller det att börja i rätt ände för att möjliggöra att fler kan ställa om till mer miljövänliga alternativ. Det kräver en utbyggnad av laddinfrastrukturen i hela landet så fler nya bilar också kan vara bilar som inte släpper ut. Moderaternas målsättning är att alla bilar som säljs år 2030 ska vara utsläppsfria. En elektrifiering av fordonsflottan genererar även en större efterfrågan på el. Vikten av fossilfri el, inte bara förnybar, för att kunna garantera behovet blir stor. Moderaterna värnar den befintliga kärnkraften men vill också lägga grunden för nästa generations kärnkraft med en ny forskningsreaktor. 

Vi moderater vill att Sveriges skogar ska fortsätta brukas aktivt och hållbart. Men också att fler får möjlighet att äga skog, för det man äger tar man också hand om. En större del av Sveaskogs skogsinnehav bör därför säljas av. Ett aktivt och hållbart skogsbruk är en förutsättning för att skogsprodukter ska kunna användas mer och kunna ersätta fossila produkter. Vi moderater värnar äganderätten, det är en viktig grundsten, och vill skapa förutsättningar för ökad skogsproduktion. Det vill vi göra genom att ta fram skogspolitiska mål som innehåller tydliga tillväxtmål och som ger skogsägarna incitament för att öka tillväxten och driva ett aktivt skogsbruk. Vi behöver värna om de resurser vi har och sträva efter ett alltmer cirkulärt system. I Östergötland, Linköping, verkar även Tekniska verken för att skapa världens mest resurseffektiva region tillsammans med företag runt om i länet. Innovationer skapar förutsättningar för oss att ta vara på mer resurser än tidigare. Genom ett mer effektivt återanvändande av matavfall är det möjligt att producera både biogas som används till transporter och gödsel för att producera ny mat, vilket sluter cirkeln. 

Utöver skogen så har vi också en skärgård i Sverige som vi måste värna om och här vill vi moderater bland annat underlätta generationsskiftet i det småskaliga fisket. Att möjliggöra överlåtelse av fiskelicenser inklusive de licenser för ålfiske som ännu finns i bruk anser vi är viktigt för en fortsatt levande skärgård och närproducerad mat. För detta kräver det också att man kan bo och verka i skärgården vilket strandskyddet i dag sätter stopp för många gånger. Strandskyddet bör därför reformeras i grunden.

Sverige ensamt kan inte och kommer inte lösa klimatkrisen som sträcker sig långt över nationsgränserna. Det krävs också globala lösningar och att alla länder sätter ett pris på utsläpp. Den gröna högern kommer att vara att räkna med inför, under och efter valet. Moderaterna kommer fortsätta ta ansvar för att driva miljö- och klimatfrågorna framåt. Vi tror på ett helhetsgrepp om miljö- och klimatpolitiken för att kunna nå omställningsmålen, vi vill skapa goda förutsättningar för människor och företag att ställa om.