Missriktade elbilssubventioner

Det finns cirka 5,5 miljoner personbilar och lätta transportfordon i Sverige som drivs med fossila bränslen.

Debatt 18 mars 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om man köper en bil som under själva körningen inte släpper ut någon koldioxid får man ett bidrag om 70 tusen kronor. Om alla befintliga bilar som drivs av fossila bränslen skulle ersättas med elfordon skulle de sammanlagda bilköpsbidragen uppgå till cirka 385 miljarder kronor. Om Miljöpartiets förslag att ge varje bilköpare 80 000 kronor blir totalsumman 440 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket som nya stambanor beräknas kosta. Därtill kommer stora kostnader för att förstärka elnätet.

Det är vällovligt att på olika sätt minska klimatpåverkan. Men det finns bättre sätt att göra det än att stimulera bilbranschen. Elbilarna är ju inte klimatneutrala. Batteriframställningen kräver mycket energi. Genom att i stället öka stödet till kollektivtrafik vinner man betydligt fler fördelar än med elbilsubventionerna. Dessa dämpar inte massbilismens övriga nackdelar som till exempel orörlighetens hjärt-kärlsjukdomar, trängsel i städerna, permanent trafikbrus som höjer blodtryck eller den ekonomiska börda det innebär att ha 5 miljoner personbilar stående 23 timmar per dygn. Dessa resurser kan användas effektivare till betydligt större glädje för flertalet människor. Därtill kräver elmotorerna att man utvinner sällsynta jordartsmetaller. Man diskuterar att öppna en gruva i Norra Kärr norr om Gränna vid Vättern. En sådan innebär risk för att Vätterns vatten blir förorenat av gruvdriften. 

Elbilssubventionerna är en del i försöken att få oss att tro att vi kan leva som vanligt, det vill säga att fortsätta att leva som om vi hade 4 jordklot. Om vi bara byter ut fossila bränslen mot el så löser det sig, lyder glädjebudskapet. 

En bil i Stockholm körs cirka 1 100 mil per år och en bil i glesbygdskommuner körs också 1 100 mil per år, det vill säga samma körsträckor, enligt SCB. Det absolut största bilresandet sker i de stora städerna, inte på landsbygden eftersom 75 procent av våra invånare bor i de befolkningstunga kommunerna, enligt Tillväxtverket. Där kan flertalet resor utföras med kollektiva färdmedel. 

Med olika styrmedel kunde bilresandet halveras i Sverige. Det motsvarar en fyrfaldig ökning av tågresandet. Ett sådant kan bli verklighet om politiker genom olika beslut gör det lika billigt att ta tåget och andra kollektiva färdmedel som bilen även för resor för en familj. Om de hundratals miljarder kronor som kommer att slussas till bilbranschen via förment miljövänliga bilköpssubventioner i stället riktas till kollektivtrafiken skulle pengarna göra betydligt större nytta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa