Mer biogas i Östergötland, Sverige och Europa

Trots att Europa måste göra sig kvitt den ryska fossila gasen är biogasproduktionens roll långt ifrån självklar, skriver Emma Wiesner (C) och Julie Tran (C).

I Östergötland finns flera producenter av biogas, där Tekniska verken länge har varit en pionjär, men potentialen för fler att etablera sig är stor, skriver debattörerna.

I Östergötland finns flera producenter av biogas, där Tekniska verken länge har varit en pionjär, men potentialen för fler att etablera sig är stor, skriver debattörerna.

Foto: Crelle

Debatt2024-05-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oklara regelverk och motstridiga skatteregler på EU-nivå har gjort det både osäkert och dyrt att investera i biogas och samtidigt har den svenska regeringen misslyckats med att värna biogasen i Sverige. Centerpartiet vill stärka biogasens roll både på svensk och europeisk nivå.

Fördelarna med biogasen är många. Genom rötning av organiskt material i form av matrester från hushållen, gödsel från lantbruk, rester från livsmedelsindustri och slaktavfall bildas metan som därefter uppgraderas till klimatsmart biogas. Den kan användas till uppvärmning, fordonsbränsle eller elproduktion, vilket innebär att den ersätter fossila bränslen och därmed gör klimatnytta en gång till. Förutom biogas så bildas det även högkvalitativ biogödsel vid framställningen.

En annan fördel är att biogas stärker svensk säkerhet. Inhemsk produktion av biogas innebär att Sverige blir mindre beroende av naturgas och andra fossila energikällor som importeras ifrån omvärlden. Det minskar också Europas beroende av rysk gas och därmed Putins möjligheter att finansiera kriget i Ukraina. 

I Östergötland finns flera producenter av biogas, där Tekniska verken länge har varit en pionjär, men potentialen för fler att etablera sig är stor. Ska det ske måste dock förutsättningarna bli bättre. Det behövs ett rejält omtag i biogaspolitiken och ett nationellt mål om att fördubbla produktionen till 2030. Regeringen måste bjuda in industri, lantbrukare, avfallsbolag, biogasentreprenörer och myndigheter till samtal och diskussion i syfte att ta fram en långsiktig strategi för svensk biogasproduktion.

Tyvärr drabbades många producenter och användare av ett stort bakslag när den svenska skattebefrielsen för biogas underkändes av EU-domstolen i december 2022. I en sådan situation kunde man förvänta sig ett resolut agerande ifrån regeringens sida, men dessvärre har den i stället uppvisat en påtaglig handfallenhet i frågan. Regeringen borde dels driva på hårdare för att få tillbaka skattebefrielsen, dels pröva möjligheten att kompensera kostnadsökningen med ett höjt gödselgasstöd.

Inte bara Sverige utan hela EU behöver tagga upp kring att förbättra förutsättningarna för biogasproduktionen. Centerpartiet vill se ett mål om att 75 procent av EU:s stallgödsel ska användas till lönsam produktion av biogas år 2035. Det behövs också EU-regler för produktion, uppgradering, distribution, finansiering och användningsområden. Samtidigt måste det en gång för alla klargöras att biogasproduktionen ska vara skattebefriad.

I Östergötland har vi många viktiga aktörer som är viktiga i den gröna omställningen. Genom att producera biogas bidrar de till att klara klimatutmaningen. Arbetet för en hållbar utveckling behöver ske på plats här i Östergötland, men även i Sveriges riksdag och i EU-parlamentet. Först då skapas förutsättningar för fler biogasproducenter att etablera sig och våga satsa.