Mer behöver göras i kampen mot hedersförtrycket

Annika Krutzen (M) och Teodor Johansson (M)
Annika Krutzen (M) och Teodor Johansson (M)

Samtidigt som många njuter av ljumma sommarnätter och svenska jordgubbar finns det de som inte njuter av sommaren, de är i stället rädda för vad de riskerar att utsättas för under sommarlovet.

Debatt 10 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns unga i Sverige som inte får tillgång till den öppenhet och frihet vi är stolta över, tusentals unga lever idag under hedersförtryck. Många blir inte bara kontrollerade utan utstår våld eller hot om våld. Unga är rädda för att bli bortgifta, skickas till uppfostringsläger, könsstympas och ibland till och med inte komma tillbaka till skolan efter sommarlovet. 

Enligt SVT kom inte 24 elever i Norrköping tillbaka till skolan efter sommarlovet 2019 och efter sommarlovet 2017 saknades 8 elever i Linköping, elever som kommunen ett halvår senare fortfarande saknade. Vissa steg har tagits för att förhindra detta. Sedan förra året är det möjligt för socialnämnden i en kommun att ansöka om utreseförbud om de misstänker att barnet ska giftas bort eller könsstympas. Detta är ett viktigt steg på vägen, men mycket finns kvar att göra. Östergötland har, genom att det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck ligger under Länsstyrelsen Östergötland, chans att ligga i framkant i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, men då krävs det reformer från nationellt håll.

– Utreseförbud. Redan idag finns det möjlighet att ansöka om utreseförbud, men det gäller enbart vid bortgifte och könsstympning. För att skydda fler barn krävs det att lagen utvidgas till bland annat omvandlingsförsök av sexuell läggning, uppfostringsresor samt om barnet riskerar att åka till ett land eller område där det är krig eller annan farlig miljö. 

– En starkare socialtjänst. För att ett utreseförbud ska vinna laga kraft krävs det ett godkännande beslut av förvaltningsrätten, men vid brådskande fall kan socialtjänsten besluta om tillfälliga utreseförbud. Socialtjänsten är även i vissa fall den första kontakten för unga som riskerar att föras bort. Även sker dessa utreseförbud väldigt sällan vilket kan bero på okunskap om ny lagstiftning. Moderaterna vill därför komplettera uppdraget till Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck med en särskild satsning för informationsinsatser till socialtjänster i hela landet.

– Inga sekretesströsklar. Skola, socialtjänst och polis är beroende av varandra för att förhindra att unga lever under hedersvåld och förtryck. Moderaterna vill att myndigheter i regel alltid ska få dela uppgifter till brottsbekämpande myndigheter exempelvis om det finns misstanke om att barnet kommer bli bortfört eller för att förhindra hedersförtryck. 

– Nationellt frånvaroregister. Idag går det inte att hitta ett samlat register eller statistik över hur många unga som varje år blir bortförda. Moderaterna var drivande i att riksdagen i höstas röstade för att ge Skolverket i uppdrag att införa ett nationellt frånvaroregister. Men trots att riksdagen har beslutat om detta ligger frågan fortfarande kvar orörd i regeringens byrålåda. Denna oförmåga från Socialdemokraterna att agera sätter tusentals barn i risk.

Alla barn i Sverige ska få möjligheter att leva som de själva vill, utan att de ska riskeras för våld och förtryck från släkten. Unga i Sverige ska inte vara rädda för att bli bortgifta, könsstympade eller behöva gömma sin sexuella läggning. Den utbredda hedersproblematiken är ett enormt misslyckande, och vi riskerar att förlora en del av en hel generation till förtrycket. Moderaterna kommer alltid stå emot förtrycket och stå upp för att alla barn ska omfattas av samma rättigheter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa