M väljer vårdbolagen framför de äldre

I slutet av november valde Moderaterna och allianskollegorna att med stöd av SD upphandla stora delar av hemtjänsten i Linköpings kommun.

Debatt2021-12-07 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Alliansen vill öka tryggheten för våra äldre" (30/11):

Ett par dagar efter upphandlingen försöker Moderaterna i vanlig ordning klä försämringarna i finare ord. 
“Alliansen vill öka tryggheten för den äldre” är rubriken på en debattartikel som nyligen publicerades av två moderata företrädare. Men Moderaternas politik går tvärt emot vad de skriver, för är det något som skapar oro hos äldre så är det ständiga upphandlingar.

Att upphandla äldreomsorg till privata utförare leder till otrygghet ur flera perspektiv, både inom hemtjänst och äldreboenden. Den som blir utsatt för en upphandling drabbas ofta av följande funderingar: “Kommer den nuvarande personalen finnas kvar när nästa företag tar över?” “Kommer rutinerna i vardagen förändras?” “Hur blir kvalitén?” Det är tufft att på äldre dagar utsättas för stora förändringar. En annan aspekt av Alliansens politik är att insynen och uppföljningen av den äldres omsorg försvåras i privata företag. Visst förekommer brister även inom kommunal äldreomsorg, men eftersom vi då har insyn och kontroll blir det lättare att rätta till sådant som inte fungerar. 

Moderaterna skriver även att Alliansen höjer den medicinska kompetensen på äldreboenden, men nämner samtidigt inte att den fasta omsorgskontakten inom hemtjänsten inte längre behöver vara en person med formell utbildning. Hur ska vi kunna garantera en god omsorg om vi inte kräver att den som har mest kontakt med den äldre åtminstone har en undersköterskeutbildning? 

Moderaterna avslutar med att konstatera att den äldres behov är det allra viktigaste för dem. Tillåt mig vara skeptisk. Varför väljer ni då att gång på gång upphandla äldreomsorg till privata företag, trots att majoriteten av befolkningen inte tycker om det? Med er politik är det valfriheten för företagen som kommer i första rummet – inte för de äldre.