Fastighetsägare ska kunna vräka kriminella

Hemmet, det som ska vara den tryggaste platsen i varje människas liv, har blivit otryggt. Så ska vi inte ha det, vare sig i Linköping eller övriga Sverige, skriver Niklas Borg (M) och David Josefsson (M).

Det är inte första gången gängens krig drabbar oskyldiga. Att regeringen nu föreslår en lagändring som utökar möjligheterna för fastighetsägare att vräka kriminella som skapar otrygghet i bostadsområden är därför mycket välkommet, skriver debattörerna.

Det är inte första gången gängens krig drabbar oskyldiga. Att regeringen nu föreslår en lagändring som utökar möjligheterna för fastighetsägare att vräka kriminella som skapar otrygghet i bostadsområden är därför mycket välkommet, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-03-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Natten till den 7 mars skedde en explosion i Johannelund i Linköping. På adressen finns enligt uppgift familjen till en misstänkt 17-årig mördare skriven och adressen har med anledning av det varit under bevakning. Det är inte första gången gängens krig drabbar oskyldiga. Att regeringen nu föreslår en lagändring som utökar möjligheterna för fastighetsägare att vräka kriminella som skapar otrygghet i bostadsområden är därför mycket välkommet.

De senaste årens gängbrottslighet har för länge sedan passerat en gräns. Människor som råkat befinna sig på fel plats har träffats av dödliga kulor. Andra har fått sina hem söndersprängda. Grannar kan när som helst få sin port bortsprängd eller mötas av personer med tvivelaktiga uppsåt i trappuppgången. Hemmet, det som ska vara den tryggaste platsen i varje människas liv, har blivit otryggt. Så ska vi inte ha det, vare sig i Linköping eller övriga Sverige. 

Lokalt lägger vi stora resurser på att minska gängens framfart. Vi flyttar ut socialtjänsten för att vara mer närvarande i olika bostadsområden och vi fokuserar på tidiga insatser bland annat genom arbetet med Rätt kurva tillsammans med polisen. Vi arbetar också för att motverka välfärdsbrott, bidragsbrott och olovlig andrahandsuthyrning. De lokala insatserna är många men kommunen kan inte lösa problemet på egen hand. 

Att knäcka de kriminella gängen är därför en av regeringens mest prioriterade uppgifter. Planen för att trycka tillbaka gängen bygger på tre huvudsakliga delar: att slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga.

Som en viktig del i detta arbete föreslår regeringen nu utökade möjligheter för fastighetsägare att vräka hyresgäster som har begått grova brott i, eller i närheten av, bostaden. Brotten kan alltså ha begåtts på ett längre avstånd från bostaden än i dag. Det kan exempelvis handla om en närliggande lekpark, ett torg eller ett grönområde. Dessutom föreslås skärpta regler om uppsägning även i fall där det är en närstående till hyresgästen som har begått brott, till exempel ett barn. Likaså ska brottslighet som leder till hämndaktioner kunna leda till uppsägning. På så sätt ökar tryggheten i bostadsområden för de laglydiga och oskyldiga grannarna, och föräldraansvaret stärks. Lagändringen föreslås träda i kraft den 31 maj i år.

Regeringens förslag, tillsammans med våra lokala satsningar, är viktiga steg i arbetet för att skapa en ökad trygghet i Linköping.