Östergötland behöver en nystart

I över ett år har covid-19-pandemin haft ett fast grepp om Östergötland, Sverige och världen. En pandemi som har inneburit stora påfrestningar för våra invånare, samhället i stort och som satt våra medarbetare under stor och tidvis omänsklig press.

När vaccinationsinsatsen nu gör att vi börjar se ljuset i tunneln behöver fokus framåt vara att få Östergötland på fötter igen, skriver artikelförfattarna.

När vaccinationsinsatsen nu gör att vi börjar se ljuset i tunneln behöver fokus framåt vara att få Östergötland på fötter igen, skriver artikelförfattarna.

Foto: Ann-Charlotte Irhede

Debatt2021-06-22 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ytterst har pandemin handlat om liv eller död, där många familjer tvingats ta farväl av en närstående i sviterna av covid-19. Men det handlar också om dem som drabbats av långtidscovid och som nu tvingas hantera en helt ny vardag, om dem som lidit svårt av isolering och ensamhet, om de företagare som kämpat för att hålla sitt livsverk flytande och om alla dem som inte fått den vård man så länge väntat på. Listan kan göras lång och sviterna av pandemin kommer vi få leva med under långt tid framöver. 

När vaccinationsinsatsen nu gör att vi börjar se ljuset i tunneln behöver fokus framåt vara att få Östergötland på fötter igen. Det krävs en nystart. Våra medarbetare har gjort fantastiska insatser under hela pandemin. Men priset har varit högt. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har redan drivit igenom att det ska tas fram en strategi för hur medarbetare i vården ska kunna få återhämtning samtidigt som både vårdskuld, utbildningsskuld och forskningsskuld måste hanteras. Men det krävs ett större grepp än så, arbetsmiljön måste vara långsiktigt hållbar. Regionens attraktivitet som arbetsgivare är av avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens i dag och framöver.

Redan innan pandemin hade vårdköerna vuxit sig långa i Region Östergötland. Alldeles för långa. Många östgötar har därför fått vänta länge på den vård som de har rätt till och behöver. Regionen måste arbeta målmedvetet för att få bort dessa köer. Vi vill därför se en generalplan för tillgänglighet. Vården ska finnas där när östgötarna behöver den. 

Även andra av regionens verksamheter har fått hantera stora förändringar i pandemins spår. Inte minst kollektivtrafiken med kraftigt minskat resande. Här behöver insatser för en snabb återhämtning av antalet resenärer i kollektivtrafiken när pandemin och restriktionerna upphör. Men också kulturlivet och besöksnäringen har påverkats starkt av pandemin och en nystart krävs. 

Den treårsbudget som Moderaterna och Kristdemokraterna nu lägger fram till regionfullmäktige fokuserar på förslag som syftar till att få Östergötland på fötter igen. Men vi lyfter samtidigt blicken och har förslag kring hur vi hur vi på längre sikt får en ännu bättre hälso- och sjukvård, smartare kollektivtrafik och en hållbar tillväxt. 

Östergötland är fantastiskt, men kan bli ännu bättre. Vår region behöver en nystart och för det krävs ett ledarskap med mod att förändra och med förmåga att ta ansvar i en osäker tid.