Lyft arbetsmiljön för vårdens samtliga medarbetare

Region Östergötland måste vara konkurrenskraftig gentemot andra arbetsgivare för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Varje enskild medarbetare är i sin specifika yrkesroll en kugge i hjulet för att regionen ska kunna bedriva en god och säker vård, skriver debattören.

Varje enskild medarbetare är i sin specifika yrkesroll en kugge i hjulet för att regionen ska kunna bedriva en god och säker vård, skriver debattören.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2022-04-06 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fackförbundet Vision Region Östergötland tycker att lön, arbetsmiljö och ledarskap är centralt för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Region Östergötland har nästan 1400 medarbetare som är med i fackförbundet Vision, avdelningen Vision Region Östergötland. Vision är Sveriges femte största fackförbund. Medlemmarna i regionen återfinns i flertalet olika yrken, exempelvis tandsköterskor, vårdadministratörer, administratörer, HR-personal, medicintekniker, It-tekniker, löneadministratörer, kuratorer och chefer med flera. Varje enskild medarbetare är i sin specifika yrkesroll en kugge i hjulet för att regionen ska kunna bedriva en god och säker vård. Dessa yrken nämns sällan när media talar om vården.

Medlemmarna är anställda i en politiskt styrd organisation. Styrelsen i Vision Region Östergötland har träffat några av regionens politiker i en god dialog där vi fokuserade på tre viktiga områden för att uppmärksamma dessa viktiga yrken. 

* Hållbart arbetsliv. Hög arbetsbelastning och brist på medarbetare inom olika yrkeskategorier bidrar till psykisk och fysiska ohälsa. Vision Region Östergötland vill att arbetsgivaren främjar en god arbetsmiljö genom minskad arbetsbelastning. För att motverka stress och ohälsa måste vi bli fler medarbetare.

* Chefers förutsättningar till bra ledarskap. Vision Region Östergötland menar att det är dags att förbättra chefers förutsättningar till ett bra ledarskap! Styrelsen kräver obligatorisk utbildning i löneprocess, lönesättning samt tillgång till stödfunktioner och ett rimligt antal medarbetare per chef.

* Attrahera och behålla personal. Vision Region Östergötland anser att lön och arbetsmiljö är viktiga delar i denna fråga. Det måste löna sig att välja Region Östergötland som arbetsgivare. Vision Region Östergötland anser att arbetsgivaren måste visa konkurrenskraft i löner genom att förbättra ingångslöner, skapa karriärstegar för alla yrkeskategorier och bidra till en löneutveckling som visar att det är värt att arbeta i regionen. Rekrytera och behålla personal måste få kosta både i ingångslöner samt i löneutveckling. 

De politiker som deltog i dialogen höll med om att lön, arbetsmiljö och ledarskap är viktiga redskap att använda sig av för att kunna rekrytera, behålla samt synliggöra Vision Region Östergötlands medlemmar. De efterfrågade konkreta förslag och styrelsen föreslog en arbetstidsmodell som innebär att medarbetare i senare delen av arbetslivet kan jobba 80 procent, få 90 procent i lön samt 100 procent avkastning till pension. Styrelsen föreslog även att erbjuda möjligheten till semesterväxling vilket innebär ett byte av semestertillägg mot ledig tid, vilket arbetsgivaren tidigare sagt nej till. 

Vision Region Östergötland hoppas att partierna som deltog uppfyller de förhoppningar som gavs genom att lyfta arbetsmiljön för vårdens samtliga medarbetare, oavsett yrkeskategori. Vi som enligt politikerna är en del av Region Östergötlands viktiga verktyg. För att påminna politikerna om detta så uppmuntrar vi alla våra medlemmar att knacka på i valstugorna och ställa frågan – vad tänker ni göra för min arbetsmiljö, lön och kompetensutveckling? För vården fungerar inte utan oss, vi finns och vi är många. 

Så nu politiker – upp till bevis!