Lösningen är att reformera skatten på pension

Att alla pensionärer och många arbetande födda 1957 straffbeskattas synliggör problemen i pensionspolitiken. Lösningen är att reformera jobbskatteavdraget och skatten på pension så att det alltid lönar sig att arbeta och ha arbetat, skriver debattörerna.

Debatt2023-02-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pensionärer födda 1957 får inte ta del av det förhöjda grundavdraget för pensionärer trots att de i alla andra avseenden räknas som pensionärer. Det innebära en skattesmäll på upp emot 3 000 kronor i månaden. Därtill drabbas många av de som är födda 1957 och fortfarande arbetar med upp till 500 kronor högre skatt än andra årskullar per månad.

Orsaken till problemet är att det förhöjda grundavdraget, gränsen för när det förhöjda grundavdraget ska träda in och den förändrade riktåldern för pension inte hänger ihop. Effekten blir att pensionärer födda 1957 inte får ta del av det förhöjda grundavdraget. De är alltså pensionärer, men beskattas inte som andra pensionärer. 

Därutöver drabbas många som är födda 1957 vilka fortfarande arbetar av en orättvist hög löneskatt. Det förstärkta jobbskatteavdraget som ska ge pensionärer som arbetar lägre skatt har en annan teknisk konstruktion än det vanliga jobbskatteavdraget och påverkas varken av inflationen eller kommunalskatten. Resultatet blir att redan vid en lön på 33 000 kronor per månad (beroende på kommunalskattesats) betalar den som är född 1957 mer skatt än alla andra årskullar som arbetar, tvärtom mot vad som utlovats.

Vi anser att pension bör ses som en uppskjuten lön och därmed beskattas lika. Ifall pension beskattats som lön så hade problemet för 57:orna aldrig uppstått. Problemet i skillnaden i beskattning mellan lön och pension är dock större än detta. Dagens system bestraffar alla som har gått i pension tidigare. Det är en orimlig ordning.

Det ska alltid löna sig att arbeta och att ha arbetat. Vi föreslår fem skattereformer vilka skulle stärka pensionssystemet och rätta till de orättvisorna:

1. Säkerställ att pensionärer födda 1957 retroaktivt får ta del av skattesänkningen på pension som det förhöjda grundavdraget innebär för alla födda 1956 och tidigare.

2. Garantera att årskullen född 1959 inte behöver vara oroliga för att samma sak sker år 2026, då det är planerat för nästa justering av åldersgränser för pension och grundavdrag för pensionärer.

3. Justera jobbskatteavdraget så att lön och inkomst av intjänad pension behandlas lika. Pension bör beskattas som uppskjuten lön. Det skulle också medföra att intjänad pension skulle beskattas lägre än garantipension och således öka respektavståndet.

4. När jobbskatteavdraget är justerat till att inkludera inkomst av intjänad pension bör man helt slopa det särskilda förhöjda grundavdraget för pensionärer.

5. Inför ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre som fortsätter att arbeta, i en trappa vilken följer de åldersgränser som riktåldern i pensionssystemet medför. Jobbskatteavdraget för äldre ska gälla från det år då man har rätt att ta ut allmän pension, för att sedan trappas upp och förstärkas stegvis ju högre upp i åren man arbetar och ligga ovanpå det vanliga jobbskatteavdraget.

Det är dags för politiken att sluta behandla pensionerna som en bricka i ett politiskt spel och i stället ta ansvar för att få på plats ett pensionssystem som hänger ihop och som är möjligt för medborgarna att förstå. Att ta itu med orättvisorna som drabbat årskullen född 1957, och som om inget görs även kommer drabba de födda 1959, vore en bra början.