Lös problemen men förbjud inte utveckling

Utvecklingen av nya mobilitetslösningar och färdmedel väller fram. Bara under juni genomfördes 1,6 miljoner resor med elsparkcyklar enbart i Stockholm.

Debatt2021-11-17 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid ett otal tillfällen har vi kunnat bevittna att elsparkcyklar snarare har försvårat än underlättat att ta sig fram i stadsmiljöer. Det håller inte utan marknaden behöver regleras. Samtidigt kan ingen blunda för att genom att kombinera och planera sin resa blir alternativen till bilen alltmer konkurrenskraftiga vilket innebär en rad olika fördelar. 

Det är därför viktigt att vi skapar bättre ordning kring mikromobilitetstjänster. Mer och tydligare reglering främjar seriösa aktörer samtidigt som innovation av grön mobilitet tillvaratas.

Kristdemokraterna anser att de verktyg som svenska städer i dag har inte räcker. Med balanserade och genomtänkta regleringar kan mikromobilitet bidra till att påskynda omställningen och skapa lättillgängliga, levande och transporteffektiva städer. Vi måste se positivt på utvecklingen, men reglera för att skapa ordning och reda. 

Följande områden behöver åtgärdas: 

● Undersök hur Sverige säkerställer exklusivitet vid upphandling som ett verktyg för kommuner att reglera mikromobilitetslösningar för att främja den gröna omställningen av våra städer.

● Inför en promillegräns för fordon som klassificeras som cykel för att ge polismyndigheten tydligare verktyg att stävja framförande av denna typ av fordon (cykel, elcykel, elsparkcykel etc) i onyktert tillstånd. 

● Öka trafiksäkerheten genom att ändra i befintligt regelverk och ta bort den max tillåtna watteffekten på 250 watt på eldrivna enpersonsfordon i enlighet med Transportstyrelsen utredningsförslag. 

Kristdemokraterna är ett parti som vill ta ansvar för Sverige och framtidens mobilitetslösningar och detta är förslag på lösningar som vi hoppas en bred majoritet kan ansluta sig till.