(LL): Vi är inte nöjda med plats 120

I Linköping ser vi hur många företag inte ges möjlighet att etablera eller bygga ut sin verksamhet, skriver debattörerna.
I Linköping ser vi hur många företag inte ges möjlighet att etablera eller bygga ut sin verksamhet, skriver debattörerna.

Hur det går för våra företag avgör vår kommuns framtida utveckling, skriver Linköpingslistan.

Debatt 11 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Resultatet på årets företagsklimatsmätning lämnar en hel del övrigt att önska för Linköping. Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Linköping först på plats 120. En nedgång från 112 året innan. Att mäta företagsklimat är naturligtvis komplicerat men resultaten ger ändå en tydlig fingervisning om var förbättringspotentialen finns. Mätningen innehåller ett stort antal områden där faktorer som är avhängiga kommunens insats hamnar särskilt långt ner.

* Kommunpolitikernas attityder till företagande 142 av 290.

* Tjänstemännens attityder till företagande 205 av 290.

* Kommunens service och bemötande (företag) 178 av 290.

* Kommunens upphandling 189 av 290.

I Linköping ser vi hur många företag inte ges möjlighet att etablera eller bygga ut sin verksamhet. Vi har extremt långa planeringstider och trög bygglovshantering. Företag hanteras godtyckligt, exempelvis uppsägningen av ett tomträttsavtal utmed Malmslättsvägen som har skapat oro bland de företag som innehar tomträtt för sin verksamhet.

Hur det går för vårt näringsliv sätter ramen för hur kommunens fortsatta utveckling kommer att arta sig. Ett bra företagsklimat byggs inte på en dag och försämras inte heller under kort tid. Det är ett långsiktigt arbete. I början av 2010 talet hade vi en topposition i nämnda mätning, men sedan har det tyvärr gått utför. 

 

Vi anser att frågor om näringsliv/företagande inte borde politiseras i någon större utsträckning. Det borde vara fullt möjligt för alla partier i kommunen att tillsammans hitta en samsyn och besluta om olika åtgärder för att stärka vår kommuns attraktivitet och därmed förbättra företagsklimatet.

Några förslag från vår sida till att börja med:

* Öka markinnehavet för att erbjuda företag möjlighet att etablera eller utöka sin verksamhet.

* Öka satsningar på entreprenörsverksamhet som exempelvis Nyföretagarcentrum och UF.

* Ta bort plankön, ge företagen möjlighet att anlita konsulter.

* Behandla företagen likvärdigt, öppna och transparenta processer vid upphandlingar. 

* Ge små företag bättre möjligheter att delta i upphandlingar.

* Ställ krav på att skatter betalas i upphandlad verksamhet – sund konkurrens ska råda.

Hur det går för våra företag avgör vår kommuns framtida utveckling.

Det borde vara avgörande hur vi tar oss an frågan om hur vi stärker och underlättar en positiv utveckling. Vi är inte nöjda med plats 120 och är beredda att ta vårt ansvar för att Linköping ska bli en stad som värdesätter entreprenörskap och där företagsklimatet är på topp! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa