Skattepengar ska inte samlas på hög

Resultatet för kommunen 2023 pekar på ett överskott om 100 miljoner, pengar som borde använts till 150 nya tjänster, skriver Linköpingslistan.

Linköpingslistan har återkommande menat att budgetpolitiken är för stram på den sociala sidan, samtidigt som man lägger 550 miljoner på att minska storleken på Tinnis badsjö, skriver Linköpingslistan.

Linköpingslistan har återkommande menat att budgetpolitiken är för stram på den sociala sidan, samtidigt som man lägger 550 miljoner på att minska storleken på Tinnis badsjö, skriver Linköpingslistan.

Foto: Tyréns

Debatt2023-12-16 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med jämna mellanrum kan vi på dessa sidor läsa om hur det saknas resurser inom olika delar av den kommunala verksamheten. Förskolan, skolan, äldreomsorgen och stöd till funktionshindrade är områden som ofta förekommer. 

Linköpingslistan har återkommande menat att budgetpolitiken är för stram på den sociala sidan. Samtidigt som vi menat att det slösas på dåliga affärer inom bygg- fastighet och samhällsbyggnad, nu senast slöseriet med att lägga 550 miljoner på att minska storleken på Tinnis badsjö. 

Resultatet för kommunen 2023 pekar på ett överskott om 100 miljoner, pengar som borde använts till 150 nya tjänster. 

Vidare har kommunen ett överskott på aktier/obligationer om cirka 500 miljoner. Kommunen bör lätta på svångremmen i budget för skola och sociala sektorn och samtidigt vara mer noggrann när det gäller investeringar inom den hårda sektorn. 

Gör man det finns det resurser för bättre kvalitet inom förskolan, skolan, äldreomsorgen och stöd till funktionshindrade. Skattepengar ska användas till avsedda ändamål, inte för att samlas på hög.