LL-politikern är feltolkad och missförstådd

Correns artikel handlar om en LL-politiker som i sociala medier avger ett vallöfte som handlar om att barn omhändertas för lätt i Linköping, skriver Maria Kustvik, Correns chefredaktör.
Correns artikel handlar om en LL-politiker som i sociala medier avger ett vallöfte som handlar om att barn omhändertas för lätt i Linköping, skriver Maria Kustvik, Correns chefredaktör.

Correns artikel om Hassan Deris borttagna inlägg på Facebook är mycket märklig. Här lyckas man verkligen med att medvetet missförstå och feltolka från tidningens sida, skriver debattörerna.

Debatt 5 oktober 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "LL-politiker lovade att stoppa omhändertagande av barn" (28/9):

På somaliska har Hassan skrivit att rättssäkerheten i LVU-processen behöver stärkas och att föräldrar behöver juridiskt stöd i processen. 

Corren påstår i rubriken att Hassan skrivit att han vill ”stoppa” omhändertagande av barn, vilket Hassan inte skrivit. Han har heller inte påstått att man ”omhändertar barn i onödan”. En fullt legitim diskussion om vikten av en säker ärendeprocess ändras av Corren till att gälla innehåll i besluten i sig. Här har man verkligen slarvat med textanalysen på det svenska språket.

Under valrörelsen hetsade SD mot etniska minoriteter i Linköping med begrepp som ”korankravaller”. Detta i annonser som Corren villigt tog in. SD ifrågasatte också religionsfriheten genom kampanjen ”stoppa moskébygget”.

Correns redaktionsledning valde att inte ställa en enda kritisk fråga till SD om detta hetsande. Någon ”granskning” blev det inte tal om i dessa fall. I stället riktar man nu sökarljuset på och misstolkar Hassans borttagna inlägg på Facebook.

Linköping är en segregerad stad. Vi kommer inte varandra närmare genom ”granskningar” baserade på missförstånd och feltolkningar, riktade mot en duktig svensksomalisk politiker.

Mustaf A Musse, civilingenjör i Datateknik,

Ali Osman, docent i pedagogik

Asha Svensson, auktoriserad tolk

Elias Ibrahim, jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland

Khadar Ahmed, språkexpert, tolk och modersmålslärare

Abdi Elmi, språkexpert och tolk

Ayaan Goobe, ordförande för Somaliska kvinnoföreningen, Linköping

Aden Muse, modersmålslärare

Abdiasiis Diiriye Dahir, modersmålslärare

Mohamed Dahir Muse, läkare och modersmålslärare

Mohamed Shueb Ahmed, grundare av Hope förening

Hodan Toosh, socialaktivist

Afi Ismael, egenföretagare

Mustafa Hussein, redovisningskonsult

Elmi Abdigani Hassan, översättare och tolk 

Svar från Corren:

Jag kan inte annat än att hålla med er om att Linköping är en segregerad stad men det är inget skäl för oss att avstå från att rapportera saker som kan missgynna integration. Sådan hänsyn kan inte media ta. Vår uppgift är att rapportera, avslöja och föra fram saker i ljuset. 

Vår artikel handlar om en LL-politiker som i sociala medier avger ett vallöfte som handlar om att barn omhändertas för lätt i Linköping. Genom att rösta på honom så ska han se till att det inte sker. När vi intervjuar honom så säger han att han har avpublicerat två inlägg, bland annat det där det påstås att 400 barn saknas från familjer i Linköping. Vår reporter visar då ett tredje inlägg som finns kvar, det ni ser här intill artikeln vars innebörd är att man ska rösta på någon som kan hjälpa till att förhindra att barn omhändertas för lätt.

Politikern säger att han inte står bakom det han har skrivit och avpublicerar inläggen på sociala medier. 

Att politikern har diskuterat LVU och rättsosäkerheten i andra inlägg på sociala medier känner vi inte till och kan inte heller kontrollera det eftersom han har tagit bort inläggen. Jag kan tycka att andemeningen i inläggen dock är detsamma, att barn omhändertas på grunder som inte är rättssäkra, det vill säga barn omhändertas inte på rätt sätt, alltså felaktigt.

Det blir extra intressant i kontexten att det fortfarande pågår en påverkanskampanj mot Sverige och svensk lagstiftning, där målet är att sprida en bild av att Sverige kidnappar barn från utländska familjer i landet. Vi påstår inte att han är en del av den kampanjen, men i ljuset av att den pågår hade det varit extra intressant att höra hans åsikter om detta.

När det gäller annonser så tar vi inte ställning till de politiska budskap som framförs i reklamen. Vi har på redaktionell plats flera gånger ställt frågor till SD om förslaget att stoppa moskébygget. I en av artiklarna säger dåvarande samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok att ”det finns inga planer för SD att stoppa, det är bara bluff och lögn”, utan nästa steg i processen är att kommunen inväntar ett besked hur moskébygget ska finansieras.

Maria Kustvik, chefredaktör Corren


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa