LL: Lyssna in medborgarna och vänta med nedläggningarna

Förslaget om att avveckla 32 lokaler för förskolor och skolor innehåller flera nödvändiga åtgärder, men även förändringar som det går att vänta med, skriver Linköpingslistan.

I Linköpings kommun har vi ekonomiska resurser, vi behöver inte skapa konflikter i onödan, skriver Linköpingslistan.

I Linköpings kommun har vi ekonomiska resurser, vi behöver inte skapa konflikter i onödan, skriver Linköpingslistan.

Foto: Hadeel Ibrahim/Jonathan Posluk/Johnny Gustavsson

Debatt2023-03-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen bör lyssna in medborgarna och skjuta på avvecklingen av de skolor där det finns en stark opinion bland barn och föräldrar. Den besparing som görs är relativt liten, 20 miljoner 2024 på nämndnivå, betydligt mindre på koncernnivå då många av de aktuella lokalerna är kommunens. Till exempel skulle Fredriksbergsskolans lokaler under de närmaste fem–tio åren att resultera i en hyresförlust för kommunens bolag Lejonfastigheter som till stor del motsvarar det S+M styret vill spara in genom att avveckla skolan.

Kommunstyrelsen har ansvar för styrning och samordning av nämnder och bolagens verksamhet. Det finns all anledning att man i kommunstyrelsen på måndagens möte gör en övergripande bedömning på koncernnivå.

Man bör se detta mot bakgrund av att kommunen gick med +430 miljoner i överskott 2022 och våra gemensamma bolag återigen levererade fina resultat, cirka +1300 miljoner 2022. I Linköpings kommun har vi ekonomiska resurser, vi behöver inte skapa konflikter i onödan.