Vi har inte råd att sälja Skylten

Vi är i den övre sjättedelen av de rikaste kommunerna i Sverige och bör därmed ha de bästa förutsättningarna för att fortsätta äga en q-märkt byggnad som Skylten, skriver debattörerna.

Området kommer dessutom med största sannolikhet att vara strategiskt viktigt i och med Ostlänkens sträckning, skriver debattörerna.

Området kommer dessutom med största sannolikhet att vara strategiskt viktigt i och med Ostlänkens sträckning, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2023-09-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skylten är för många Linköpingsbor en vagga för konst och musik och en plats av stort kulturhistoriskt värde. Listan kan göras lång av artister och konstnärer som spelat och vistats här. Området kommer dessutom med största sannolikhet att vara strategiskt viktigt i och med Ostlänkens sträckning.

Vi har en fallande inflation och fortsatt höga räntor. Finansiellt pressade företag säljer fastigheter i dagens marknad. Linköpings kommun däremot kan knappast anses vara i ett pressat läge med tillgångar om 40 miljarder.

Att St Kors ägardirektiv uppmanar till att inte bara förvalta och förvärva fastigheter är helt riktigt, men ingenstans i dessa ägardirektiv står det att strategiskt och kulturellt viktiga Skylten är en av de som måste ut till försäljning. Om styret och St Kors absolut vill sälja så varför inte till kommunägda Kulturfastigheter som rimligtvis borde ha första tjing på en sådan byggnad?

Vi är i den övre sjättedelen av de rikaste kommunerna i Sverige och bör därmed ha de bästa förutsättningarna för att fortsätta äga en q-märkt byggnad som Skylten. Ska vi verkligen sätta en högst tveksam och kortsiktig förtjänst före en oberoende samlingsplats för kulturlivet som dessutom kan vara oerhört viktig för ett framtida Linköping? 

Oavsett vilken konjunktur vi befinner oss i, kan vi, genom att inte sälja, trygga en plats där alla i Linköping kan mötas och vi behöver heller inte bli beroende av en kostnad som invånarna inte kan vara med och påverka.