Linköpingslistan prioriterar kärnverksamheterna

I Linköpingslistans budget har vi en rimlig balans i resursfördelningen mellan skola, omsorg och bolagssubstans. Vi gör inga ”yviga utsvävningar” utan prioriterar kärnan, skriver debattörerna.

Debatt 24 december 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är uppenbart att det behövs mer resurser i kommunens kärnverksamheter, skola och omsorg. Det kan vi läsa så gott som dagligen i Corren. Linköpingslistan ser detta och prioriterar. I vår budget 2023 har vi 400 miljoner mer än det socialmoderata styret till kärnverksamheterna. 

Vi finansierar detta genom en för statliga och börsnoterade företag vedertagen utdelningspolicy. För Tekniska verken och Lejonfastigheter ska 50 procent av beskattat resultat tillbaka till Linköpingsborna. Inte läggas på hög för att ytterligare bygga upp substansen i bolagen. 

Av ett samlat resultat på 100 miljarder i statliga bolag går 50 miljarder till statens samlade budget om cirka 1200 miljarder. Tar man bort två nollor är det nivån vi föreslår för Linköping. Av resultatet om 1 miljard i de kommunala bolagen ska 500 miljoner gå till kommunens budget som omfattar 12 miljarder. 

Detta kommer dock inte att räcka på sikt. Det krävs att man effektiviserar. Linköpingslistans budget har med flera kostnadsbesparingar. Optimera lokalnyttjandet, inga fler förlustbringande P-hus, inför indexbaserad kapitalförvaltning, dra ned på den olönsamma elhandeln, sänk avkastningskrav på Lejonfastigheter, sänk overheadkostnader för förskolor och skolor, inför ekonomisk styrning av detaljplanering och kommunens marktillgångar, lägg ner Tinnisprojektet enligt linje1, med mera. Det går som synes att spara utan att man ger sig på kärnverksamheterna. 

I Linköpingslistans budget har vi en rimlig balans i resursfördelningen mellan skola, omsorg och bolagssubstans. Vi gör inga ”yviga utsvävningar” utan prioriterar kärnan. Vi är dessvärre ensamma om denna linje i nuvarande fullmäktige. Men vi hoppas att våra fullmäktigekollegor och goda vänner i de övriga partierna ska ta intryck och omvärdera sin syn inför budgetarbetet 2024 som påbörjas under våren. Avslutningsvis önskar vi våra fullmäktigekollegor en god jul och ett gott nytt år.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa