Linköpingslistan: Detta vill vi ägna budgeten åt

Förebyggande arbete är allt bättre än att bekosta problemen i efterhand, skriver debattörerna.

Vi vill att allt fler får möjlighet att påbörja resan in i arbetslivet, skriver debattörerna.

Vi vill att allt fler får möjlighet att påbörja resan in i arbetslivet, skriver debattörerna.

Foto: Gorm Kallestad

Debatt2024-06-29 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 18 juni sammanträde Linköpings kommunfullmäktige för den årliga budgetdebatten. Många kloka ord och förslag presenterades, men också en del sämre. Att ha olika syn på vad som är viktigt är självklart i ett demokratiskt samhälle. Så är det, och så måste det få vara. Låt oss då förklara vad Linköpingslistan vill. Till att börja med vill vi senarelägga själva budgetbeslutet. Ju senare desto bättre underlag och prognoser för kommande budget. 

Linköpings budget omfattar cirka 13 miljarder kronor. Vår budget omfattar ytterligare två procent. Det bör också påpekas att kommunens överskott sedan 2020 är 1,5 miljarder kronor. Utgångspunkten för vår budget är naturligtvis vårt partiprogram och skyldigheten gentemot de drygt 9 500 personer som röstade på oss. En stor del av våra budgetförslag har som utgångspunkt att förebyggande arbete alltid är bättre än att bekosta problemen i efterhand. Vi vill helt enkelt investera i framtiden. Således vill vi bland annat satsa ytterligare medel på: 

Mindre klasser i skolan. Färre elever i klassrummet har stor betydelse för hur den enskilde eleven lyckas och påverkar dessutom lärarnas arbetssituation till det bättre. Dessutom visar forskning att avkastning på utbildning ligger på ca 8% vilket väl kan mätas med de investeringar som görs inom bolagssektorn. 

Kraftig förstärkning av elevvården. Att kunna ge hjälp för våra elever i nära anslutning till skolan är alltid bästa lösningen. Särskilt viktigt nu när regionen går med stora underskott och drar ner på insatser för barn och unga vilket givetvis direkt ger ökat tryck på en redan pressad elevhälsovård. Vidare vill vi att rektorerna ska ha ökat självbestämmande över de medel som tillförs skolan. 

Fler feriejobb för gymnasieelever. Detta ger ungdomar en möjlighet att prova på olika yrken, ha meningsfull sysselsättning och tjäna egna pengar, vilket är en utmärkt introduktion till vuxenlivet och en framtid i egenförsörjning. 175 nya arbetsmarknadsanställningar. Vi vill att allt fler får möjlighet att påbörja resan in i arbetslivet. Återställt stöd till de föreningar som driver sina egna anläggningar.  

Att individer med funktionsnedsättning får rätt till den vardag de har laglig rätt till. Så är det tyvärr inte idag. Fler trygghetsboenden för äldre, och förstärkt granskning och kontroll av verksamheterna inom äldreomsorgen. Kompetensförsörjning är ett dilemma, det blir därför extra viktigt att jobben och arbetet som erbjuds är attraktiva och arbetsvillkoren förbättrade så att fler vill arbeta inom äldreomsorgen. Vi har tyvärr inte fått gehör för något av dessa förslag, men fortsätter såklart att jobba för ett Linköping med en stärkt skola, ett aktivt föreningsliv, fler i arbete och färre i utanförskap, att vi åtminstone följer lagen för stöd till funktionsrätt och att vi får åldras med värdighet.