Linköpings skolor måste bli helt mobilfria

För att ett generellt mobilförbud ska kunna genomföras måste skollagen skärpas vilket innebär att en lagändring sker längre fram i tiden. Linköpings kommun har inte råd att invänta ett nationellt beslut samtidigt som skolresultaten rasar, skriver debattörerna.
För att ett generellt mobilförbud ska kunna genomföras måste skollagen skärpas vilket innebär att en lagändring sker längre fram i tiden. Linköpings kommun har inte råd att invänta ett nationellt beslut samtidigt som skolresultaten rasar, skriver debattörerna.

Forskning visar att närvaron av mobiltelefoner har en negativ effekt på elevers koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga och psykiska hälsa, skriver debattörerna.

Debatt 11 januari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste PISA-undersökningen visar att skolresultaten har rasat i matematik samt läsförståelse och är nu tillbaka på samma bottennivå som för tio år sedan. Vi kristdemokrater genomför just nu en rad reformer i regeringen för att kunskap åter ska stå i fokus i skolan. Ett steg i detta arbete är att göra skoldagen helt mobilfri då forskningen på området är tydlig och skolor som redan infört mobilförbud verkar fått positiva effekter i sina skolmiljöer. Vi kristdemokrater vill därför verka för att grundskolan i Linköpings kommun ska vara helt mobilfri vilket vi gick till val på i Linköping. Syftet är att skapa en trivsam studiemiljö både för lärare och elever och vi är övertygade om att fördelarna överväger nackdelarna. 

I dag riskerar lärare och elever samt annan personal att bli filmade och exponerade under skoltid utan att samtycke medgetts och det är ett faktum att konflikter under skoltid ofta har sin grund i vad som sker på sociala medier. Forskning visar dessutom att närvaron av mobiltelefoner har en negativ effekt på elevers koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga och psykiska hälsa. En helt mobilfri skoldag bidrar till en skola med mer ordning och reda och ger lärare förutsättningar att lägga mer tid på lärande. Vi tror inte att ett mobilförbud löser skolans alla problem men det kommer leda till bättre studiero, ökat lärande och ett trevligare socialt klimat.

 

På högstadiet i Ljungsbro råder sedan höstterminen 2023 ett mobilförbud under hela skoldagen, även på rasterna. När eleverna anländer på morgonen lämnas mobiltelefonerna in och hålls inlåsta. Först efter den sista lektionens slut delas de ut igen. Personalen på Ljungsbroskolan ser redan positiva effekter efter bara en termin. Liknande förbud har införts på skolor i resten av landet med lika positiva resultat. Förutom att konflikterna har minskat och fokus ökat på lektionerna tycker de sig se en förändring på rasterna där eleverna är mer aktiva än tidigare. På de övriga skolorna i vår kommun är det vanligt att mobiler samlas in under lektionstid, men ingen annan kommunal högstadieskola i Linköping har hittills infört ett mobilförbud under hela skoldagen. Detta anser vi inte är likvärdighet och vill i stället se ett beslut som gäller för alla grundskolor i kommunen och därmed förhindra alla former av konflikter mellan skolpersonal, föräldrar och elever.

Regeringen är enig om att grundskolan ska bli helt mobilfri, även under rasterna. För att ett generellt mobilförbud ska kunna genomföras måste skollagen skärpas vilket innebär att en lagändring sker längre fram i tiden. Linköpings kommun har inte råd att invänta ett nationellt beslut samtidigt som skolresultaten rasar. Vi kommer därmed föreslå att ett generellt mobilförbud för grundskolan i Linköping införs så snart som möjligt. Företrädare för styret i Linköping har i media uttalat sig positiva till ett förbud och vi hoppas vårt förslag därmed vinner deras stöd.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa