Linköpings kommun ska vara fri från skarv

Efter mer än trettio år av mellanskarv i Roxen har sjön slutligen kollapsat. Det vattenekologiska systemet är i grav obalans med bland annat ett förstört fisksamhälle som följd, skriver debattörerna.
Efter mer än trettio år av mellanskarv i Roxen har sjön slutligen kollapsat. Det vattenekologiska systemet är i grav obalans med bland annat ett förstört fisksamhälle som följd, skriver debattörerna.

Såväl fleråriga tillstånd för skyddsjakt efter kinesisk mellanskarv som jakt på enskilt initiativ är nödvändiga för att få bort skarvarna. Helst vill vi se allmän jakt, skriver Liselotte Fager (KD) och Dick Jonsson (KD).

Debatt 14 juni 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förvaltningsplanen för skarv i Östergötland har rönt kritik från flera håll. Planen löser inte det stora problemet med den främmande kinesiska mellanskarven, Phalacrocorax carbo sinensis. Märkligt nog förväxlas denna invasiva mellanskarv med storskarven, Phalacrocorax carbo carbo. Storskarven är en parlevande atlantskarv som häckar i nordvästra Norge som inte orsakar några som helst problem. På den svenska västkusten har man endast observerat ett par storskarvar årligen.

Mellanskarven kom till Roxen och Motala ström på 1990-talet till följd av det ogenomtänkta fredningsbeslutet antaget av EU 1979 (79/409/EEG). Efter mer än trettio år av mellanskarv i Roxen har sjön slutligen kollapsat. Det vattenekologiska systemet är i grav obalans med bland annat ett förstört fisksamhälle som följd.

Roxen har periodvis alltid hyst många naturligt förekommande sjöfåglar men de flera tusen främmande kinesiska mellanskarvarna äter kopiösa mängder fisk, cirka ett halvt kilo per skarv och dag. Det finns ingen sjö som klarar av ett sådant predationstryck som skarven medför. Den så viktiga norsen har så gott som helt och hållet försvunnit. Mindre gäddor och abborrar, sik- och benlöjor liksom den fredade gösen har minskat dramatiskt. Detsamma gäller mört och sarv som är mycket viktiga för att hålla efter vattenpesten. Vi kan också se att antalet naturligt förekommande arter som skäggdoppingar, hägrar och fiskgjusar har minskat. 

Såväl fleråriga tillstånd för skyddsjakt efter kinesisk mellanskarv som jakt på enskilt initiativ är nödvändiga för att få bort skarvarna. Helst vill vi se allmän jakt. I dag utgår ingen ersättningar till skadedrabbade medborgare eller näringsidkare vilka borde ges möjligheten att söka kostnadsersättning. Det är också dags att restaurera hela fisksamhället i Roxen som har kollapsat. 

Skarvfrågan har stora likheter med vargfrågan. Kommunfullmäktige har nyligen beslutat att Linköping ska vara fritt från varg och kommunen ska i framtiden aktivt verka för att stoppa etableringen av nya revir. Vi kristdemokrater förslår att kommunfullmäktige också tar ett liknande beslut om mellanskarven. Linköpings kommun ska vara fri från skarv!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa