Linköping uppmärksammar 100 år av demokrati

I måndags den 22 november inleddes Globala Linköping. Med fokus på demokrati fortsätter arbetet för att uppnå FN:s utvecklingsplan Agenda 2030 och de 17 globala målen. Demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är förutsättningar för hållbar utveckling.

Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av världens länder i FN år 2015 för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling senast år 2030, skriver debattörerna.

Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av världens länder i FN år 2015 för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling senast år 2030, skriver debattörerna.

Foto: Naina Helén Jama

Debatt2021-11-25 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under coronapandemin har arbetet med FN:s plan för hållbar utveckling, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, försvårats. På flera områden har utvecklingen till och med gått bakåt. Hungern ökar, skolgången för miljoner barn påverkas och fler flickor riskerar att giftas bort. Även demokratin utmanas och mänskliga rättigheter inskränks. Det demokratiska utrymmet för civilsamhället krymper. Särskilda ansträngningar krävs nu för att demokratin inte ska urholkas ytterligare och för att de globala målen ska uppnås. Därför är det viktigt att Agenda 2030 under och efter pandemin utgör grunden för all politik och verksamhet bland alla samhällsaktörer. 

Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av världens länder i FN år 2015 för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling senast år 2030. Målen omfattar allt från god utbildning och hållbar energi till anständiga arbetsvillkor och jämställdhet för alla. Tillsammans främjar de globala målen fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. 

För att uppnå målen krävs omställning på alla nivåer. Sverige står inför utmaningar på flera områden. Bland annat växer ojämlikheten mellan grupper och barnfattigdomen ökar. Hot, våld och kränkningar förekommer allt oftare på nätet. Stor energi- och resursanvändning ger stor klimatpåverkan, särskilt i vissa sektorer och från produkter som tillverkas utomlands. 

Det som görs i kommuner och regioner spelar roll för alla globala mål och är avgörande för att vi ska lyckas. Linköping är en av alla de kommuner i hela landet som går till handling.

Linköping deltar genom FoU-projektet European pact for integration som arbetar för ett mer inkluderande Linköping genom att samordna ett nätverk mellan civilsamhälle, näringsliv och kommunanställda på integrationsområdet. 

Ett viktigt uppdrag är att arbeta för att alla barn och unga i Linköping ska ha likvärdiga uppväxtvillkor, oavsett vilket område de växer upp i. Det arbetar vi till exempel med inom arbetet för att motverka segregation som görs gemensamt i kommunen. Men det allra viktigaste arbetet sker varje dag i våra förskolor, skolor och på fritiden, och där är alla föreningar och det civila samhället en otroligt viktig kraft.

Som en av 23 svenska kommuner deltar Linköping i satsningen inom Klimatneutrala städer 2030. Fokus i Linköping kommer att ligga på innovationer och åtgärder som kan få ner klimatpåverkan från bostäder, verksamheter, lokaler, bygg och anläggning samt transporter. 

För att Sverige ska nå målen i Agenda 2030 bidrar Linköping genom att samverka med Svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati i projektet Globala Sverige. Under Globala Linköping bjuder vi in dig och alla andra kommuninvånare att delta i arbetet.