Liberalerna kräver större varsamhet med skattepengarna

Region Östergötland har många utmaningar och ofta hör man behovet av ökad effektivitet, minskad administration och att vi måste prioritera vård och andra kärnverksamheter.

Det behövs inte mer pengar till de regionala kolosserna, det behövs snarare en bättre ekonomisk styrning och uppföljning på vad våra skattepengar verkligen går till, skriver debattören.

Det behövs inte mer pengar till de regionala kolosserna, det behövs snarare en bättre ekonomisk styrning och uppföljning på vad våra skattepengar verkligen går till, skriver debattören.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2022-09-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur kommer det sig då att sju av regionens åtta partier gått samman och röstat igenom beslut som utökar den politiska organisationen med fler politiker till en kostnad av minst 4 miljoner kronor per år? 

Efter en två år lång pandemi har vi nu en sjukvård som pressats till det yttersta. Det rimliga är då att Region Östergötland kraftsamlar och sparar in på icke-nödvändig verksamhet för att i stället satsa allt på regionens främsta kärnverksamhet: sjukvården. Det tycker dock inte sju av åtta partier i regionfullmäktige som nu beslutat bygga ut den politiska organisationen och ge sig själva fler skattefinansierade uppdrag. Uppdrag som du som skattebetalare tvingas betala och som dessutom ligger utanför den budgeterade ramen. Om både majoritet och opposition vinner på utökningen säger alltså ingen ifrån? Liberalerna var ensamma som parti om att vilja hålla nere på kostnaderna för den politiska organisationen. 

Som politiker borde det alltid vara högsta prioritet att vårda skattebetalarnas pengar och inte ge sig själva och sina kompisar nya och fler uppdrag. Det förslag som de övriga partierna nu har ställt sig bakom kommer att öka den politiska organisationens kostnad med över fyra miljoner kronor, eller över 17 miljoner kronor över mandatperioden 2023–2026. Detta är pengar som skulle kunna läggas på riktig vård – där någons mormor är i behov av sjukvård eller på någons barn som behöver komma fram i kön till barn- och ungdomspsykiatrin.

Trots att Sverige har ett av världens högsta skattetryck upplever många att de inte får tillgång till sjukvård och behandling i den utsträckning de behöver. Det är en trend som måste brytas. Det behövs inte mer pengar till de regionala kolosserna, det behövs snarare en bättre ekonomisk styrning och uppföljning på vad våra skattepengar verkligen går till.

I Region Östergötland har man påbörjat ett arbete med att skära ner på byråkratin, det är bra men långt ifrån tillräckligt. Som ny regionpolitiker ser jag med bestörtning på den byråkrati som bygger upp den regionala apparaten. Jag ser också hur respekten för skattebetalarnas pengar inte alltid finns där. Det tycker jag är väldigt allvarligt! Inget ansvarsfullt privat företag skulle hantera pengar på det sättet.

Vi måste börja ta ansvar för de skattepengar vi redan har och se till att de verkligen används på ett resurseffektivt och klokt sätt. Region Östergötland måste under nästa mandatperiod påbörja ett nytt budgetarbete utifrån nollbasbudgetering. Det innebär att börja om från blankt papper och sedan bygga budgeten utifrån en prövning, så varje enskild kostnadspost verkligen bidrar till de huvudsakliga verksamhetsmålen och kärnuppdragen. Överflödiga kostnadsposter kommer då upp till ytan och ska gallras bort.