Låt oss maximera sociala aktiviteter efter pandemin

Under förra året gjorde äldrenämnden en satsning på utemiljöerna på kommunens boende. En satsning för att öka möjligheterna till utomhusvistelser och sociala sammanhang.

Jag kommer att ta initiativ till en plan för att minska den ofrivilliga ensamheten, skriver äldrenämndens ordförande i Linköping.

Jag kommer att ta initiativ till en plan för att minska den ofrivilliga ensamheten, skriver äldrenämndens ordförande i Linköping.

Foto: TT/arkiv

Debatt2021-04-19 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En guldkant på tillvaron. Äldrenämnden stöttade också Mathjälpen som Linköpings domkyrkopastorat anordnade för att hjälpa äldre som inte kände sig trygga att själva handla i affären att få hjälp. 

Nämnden har även försett personer med hemtjänst med Ipad för att möjliggöra sociala kontakter med nära och kära. Det är bara tre exempel på vad som går att göra för att bryta ensamhet och isolering. 

Under ett helt år har vi uppmanat till social distans för att hindra smittspridningen av coronaviruset. För personer 70 år och äldre var rekommendationerna ännu striktare under största delen av 2020. Konsekvenserna har varit stora både för den psykiska och fysiska hälsan.

När pandemin släpper sitt grepp om oss måste vi maximera sociala aktiviteter och gemenskap. Dödsfall och sjukdom på grund av covid-19 får inte bytas mot en pandemi av fortsatt isolering och ofrivillig ensamhet.

Vi vet att ofrivillig ensamhet ger större behov av vård och omsorg, speciellt hos äldre. Stressen som det medför att leva ensam, i konflikt med våra mänskliga instinkter, kan få blodkärlen att dra ihop sig och risken för stroke och hjärtinfarkt ökar. 

Beräkningar baserade på forskning visar hur ensamhet indikerar på extra vård och omsorgskostnader omkring 123 miljarder bara för 2018. Den summan är sannolikt högre för 2020.

Relationer och gemenskap är inte bara något som det offentliga kan hänvisa till privatlivet. Inte när hälsoriskerna är så stora. Det offentliga måste också ta ansvar, och i skenet av pandemins påtvingade isolering är ansvaret ännu viktigare.

Som äldrenämndens ordförande kommer jag att ta initiativ till att en plan med åtgärder tas fram för att minska den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap. En plan som förhoppningsvis kan sjösättas snart. Så fort smittläget tillåter. 

Jag är övertygad om att vi når längst när vi jobbar tillsammans. Därför kommer jag också bjuda in företrädare från civilsamhällets aktörer till ett möte om hur vi gemensamt kan arbeta för att bryta den ofrivilliga ensamheten.

Låt oss tillsammans maximera de sociala aktiviteterna och gemenskapen efter pandemin.