Låt mammorna i Skäggetorp bidra till trygghetsskapande

Flera av mammorna och andra boende i Skäggetorp och Berga bör vara en del av trygghetsarbete och motverka gängkriminalitet, menar Hassan Deri från Linköpingslistan.

Debatt2021-08-17 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mammorna i Skäggetorp har haft en tydlig vädjan till kommunen – använd oss för trygghetsskapande i vårt område. Samtalen mellan parterna har pågått under en tid och mammorna hoppades att åtminstone några löften från kommunen skulle bli av, men förgäves. Nu har mammorna gjort sitt budskap offentligt. Budskapet är tydligt och torde varit enkelt för kommunen att realisera. Kommunen har dock valt att inte göra någonting. 

När kommunledningen för samtal med medborgare och når överenskommelser som de inte i själva verket inte avser fullfölja, undergräver det medborgarnas förtroende för politiker och spär på missnöjet mellan ortens invånare och politiska makthavare. Det cementerar en känsla av segregation i en av Sveriges mest segregerade kommuner.  Vi löser inte problemen med otrygghet i utanförskapsområden med fina strategier och policydokument.

Fler måste få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden genom anställningar med statliga stöd. Det är den främsta vägen till integration.

Linköpingslistan vill ändra på detta och är beredda att föra seriösa samtal med organiserade sammanslutningar i Skäggetorp och Berga. Vi menar att flera av mammorna och andra boende i områdena bör vara en del av trygghetsarbete och motverka gängkriminalitet. Detta genom anställningar i de team som ska börja jobba i höst.