Låt de schyssta byggarna bygga

En vargavinter väntar bygg- och anläggningsbranschen. Men det byggs fortfarande här i Linköping. När Sverige växer är det viktigt att vi ser till så jobben går till de schyssta byggföretagen.

Det är skillnad på byggare och byggare. Anlitar man ett företag som valt att ansluta sig till Byggföretagen följer automatiskt en hel del fördelar, skriver debattören.

Det är skillnad på byggare och byggare. Anlitar man ett företag som valt att ansluta sig till Byggföretagen följer automatiskt en hel del fördelar, skriver debattören.

Foto: Petra Kukofka/Mostphotos

Debatt2022-11-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2023 minskar bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar med nästan tio procent, enligt Byggföretagens konjunkturprognos. Inflation, ökade materialpriser och stigande räntor slår hårt mot både enskilda hushåll och företagen. Därför måste alla goda krafter hjälps åt att överbrygga dessa svåra tider. 

För det första måste det offentliga Sverige fortsätta bygga. Behoven av fler vårdcentraler, förskolor, bostäder och vägarna däremellan finns fortfarande. Vill vi undvika stora uppsägningar och minskade skatteintäkter får inte samhällsbygget stanna av. 

För det andra behöver beställarna ge jobben till de schyssta byggarna. För det är skillnad på byggare och byggare. Anlitar man ett företag som valt att ansluta sig till Byggföretagen följer automatiskt en hel del fördelar. De företagen har kollektivavtal, vill följa lagar och regler, har genomgått en obligatorisk säkerhetsutbildning och bidrar med cirka 40 miljarder i skatteintäkter i varje år. Det motsvarar löner till tiotusentals gymnasielärare, poliser och sjuksköterskor. Givetvis finns det andra seriösa aktörer, men då krävs att beställarna har kunskap och resurser att avgöra vem man ger jobbet. 

För det tredje är det dags för den nytillträdda regeringen att agera. Konkret handlar det om reformer som säkerställer en hög och jämn byggtakt. Höjda och breddade bostadsbidrag, slopade amorteringskrav och inte minst snabbare planprocesser som sätter fler spadar i marken. De högre räntorna gör att varje månad ett bygge står still kostar betydligt mer än tidigare. Vill regeringen ha hög byggtakt behöver samhällsbygget prioriteras. 

En viktig fjärde uppgift är att inte dra ned på byggutbildningarna. Snarare behöver de utökas. Fler spadar i marken kräver fler händer som gör jobbet. Det långsiktiga behovet av yrkesarbetare, tjänstemän och chefer är stort. Bortom lågkonjunkturen är framtiden ljus. Därför behövs en rejäl satsning så fler unga och vuxna kan växla in i vår bransch – fler platser på yrkesvux, yrkeshögskolan, högskolan och arbetsmarknadsutbildningarna.

Byggbranschen är en av Sveriges största näringar. Ska vårt samhälles ekonomi tryggas krävs att vi fortsätter bygga. Och inte minst att vi styr jobben mot de schyssta byggarna. Alla måste ha nolltolerans mot fusk och kriminalitet! Så tar vi oss igenom vargavintern tillsammans.