Låt alla ungdomar få rösta i EU-skolvalet

När den 9 juni närmar sig står Europaparlamentsvalet för dörren. Det är en tid för demokrati och engagemang, och vi måste se till att våra ungdomar får möjlighet att delta och göra sin röst hörd, skriver Max Dahlgren, KDU Östergötland.

Skolvalet inför EU-valet 2024 är en möjlighet för våra ungdomar att få konkret kunskap om vad valet innebär och hur det påverkar Sveriges roll som medlem i Europeiska unionen, skriver Max Dahlgren, KDU Östergötland.

Skolvalet inför EU-valet 2024 är en möjlighet för våra ungdomar att få konkret kunskap om vad valet innebär och hur det påverkar Sveriges roll som medlem i Europeiska unionen, skriver Max Dahlgren, KDU Östergötland.

Foto: Henrik Montgomery/TT/Per Larsson

Debatt2024-03-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Återigen har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fått i uppdrag av regeringen att arrangera skolval för eleverna i riket i samband med detta viktiga val. Detta inkluderar eleverna i Östergötlands högstadieskolor och gymnasieskolor.

Skolval är inte bara en simulering av det verkliga valet; det är en chans för våra ungdomar att få praktisk erfarenhet av demokratiska processer. Det är ett tillfälle för många unga att lära sig om valets betydelse, politikens mekanismer och samhällets struktur. Genom att delta i skolvalen får eleverna en djupare förståelse för demokratins fundament och väcker ett genuint intresse för politiska frågor och samhällsengagemang.

Vid det senaste EU-skolvalet 2019 hade Östergötland 15 anmälda skolor och ett valdeltagande på 48,5 procent med 3 597 elever som avlämnade sina röster. Detta är ett tecken på att det finns ett ökande engagemang och intresse för politik bland våra ungdomar. Men vi kan och bör sträva efter mer.

Under det senaste skolvalet 2022, i samband med riksdagsvalet, såg vi ett betydligt större valdeltagande där 74 östgötska skolor deltog och hela 19 885 elever gick till valurnorna (78.7 procent). Detta visar på ett stort intresse bland våra unga.

Utifrån vad som går att hitta på MUCF:s hemsida har hittills 15 skolor anmält sig till årets skolval alltså lika många som EU-skolvalet 2019, betydligt färre skolor än de 74 som deltog i skolvalet 2022. Dessutom är det flera kommuner i vårt län som hittills inte alls har någon skola som är anmäld till årets skolval.

Den stora skillnaden i antalet skolor som deltar i skolvalen inför EU-valet och skolvalet inför riksdagsvalen visar på ett tydligt behov av att vi i Östergötland bör erbjuda samma möjlighet för våra elever att kunna delta även i skolval som hålls inför EU-val precis som riksdagsval.

Skolvalet inför EU-valet 2024 är en möjlighet för våra ungdomar att få konkret kunskap om vad valet innebär och hur det påverkar Sveriges roll som medlem i Europeiska unionen. Det är en chans för våra unga att ta del av den europeiska politiska arenan och förstå den viktiga roll som EU spelar.

Vi måste se till att alla elever, oavsett skola, ges möjlighet att delta i denna demokratiska process. Genom att stödja och uppmuntra elevers deltagande i skolvalen ger vi dem verktyg för att utveckla kunskap om demokrati, valdeltagande och politik, men framför allt ett ökat engagemang för samhällsfrågor och insikt i hur viktigt det är att värna vår demokrati.

Alla högstadie- och gymnasieelever i Östergötland bör få möjlighet att göra sin röst hörd och delta i denna stora demokratisatsning.