Lärarnas befogenheter att ingripa kan inte vänta mer

Liberalerna har under flera år krävt att Barn-och elevombudet (BEO) ska avvecklas. Det måste vidare bli tydligare i skollagen när lärare och övrig skolpersonal kan ingripa för att upprätthålla ordningen i skolan utan att riskera reprimander, anmälningar till BEO eller till och med uppsägning, skriver Roger Haddad och Åsa Wennergren från L.

Avveckla BEO och renodla Skolinspektionens roll, menar Roger Haddad och Åsa Wennergren från L.

Avveckla BEO och renodla Skolinspektionens roll, menar Roger Haddad och Åsa Wennergren från L.

Foto: Stefan Jerrevång / TT

Debatt2021-08-14 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi liberaler brinner för utbildning och vill ge personalen de bästa förutsättningar att verka i skolan. Därför är det i nuläget viktigt med ett förtydligande kring lärare och övrig skolpersonals befogenheter. Till skillnad från den bild Socialdemokraterna gett i media är vi inte överens med dem om att skjuta på införandet av de nationella åtgärderna för ökad studiero i skolan med ytterligare ett år. Väl medvetna om att Januariavtalet inte längre gäller menar vi att Liberalernas förslag om att förtydliga lärarnas befogenheter att ingripa mot ordningsstörningar är något som efterfrågas, även från lärarfacken. Vi har omfattande problem med brister i studiero. Det finns skolor som har så pass omfattande problem med stök i skolan att elever berättar att de inte kunnat lära sig något på flera år. Så kan vi inte ha det om alla elever skall ha möjlighet att nå sin fulla potential. Förändringen måste ske snarast. 

Liberalerna har under flera år krävt att Barn-och elevombudet (BEO) ska avvecklas. Det måste vidare bli tydligare i skollagen när lärare och övrig skolpersonal kan ingripa för att upprätthålla ordningen i skolan utan att riskera reprimander, anmälningar till BEO eller till och med uppsägning. Det är läraren som ska bestämma i klassrummet och det är lärarna tillsammans med rektor som ska leda det pedagogiska arbetet på skolan. Tyvärr har mediabilden kring nya åtgärder för studiero endast fokuserat på delen som handlar om mobiler i klassrummet. Men de främsta förändringarna, som Liberalerna krävt och drivit igenom under arbetets gång, gäller dels lärarnas befogenheter dels skolans möjligheter att omplacera och stänga av elever som hotar andra elever eller skolans personal. Vi har aktivt pressat fram, trots motstånd från Socialdemokraterna, ändring av anmälningskedjan till Skolinspektionen. Innebörden är att elev eller vårdnadshavare i första hand måste vända sig till huvudmannen med klagomål och inte direkt till Skolinspektionen. Rektorernas mandat måste skärpas och all skolpersonal ska kunna ingripa mot ordningsstörningar samt kunna beslagta farliga föremål. 

Enligt det avtal vi tidigare hade med regeringen skulle dessa åtgärder införas den 1 januari 2021, av olika skäl har arbetet fördröjts. Utredarens förslag överlämnades i december men det dröjde fem månader innan Socialdemokraterna remitterade förslaget med tidsplanen att förändringarna ska införas i juli 2022. Detta är inget vi står bakom och något vi framförde återkommande till Socialdemokraterna under hela våren. Liberalernas främsta prioritet för en kunskapsskola är att återupprätta statusen och respekten för läraryrket och Sveriges lärare men också att öka studieron i klassrummet. Om Socialdemokraterna menar allvar med att de står bakom våra förslag så måste dessa läggas tidigt under hösten för att dels hinna ändra regelverket, dels att riksdagens utbildningsutskott ska kunna bereda och besluta innan årsskiftet. Vårt krav är att åtgärderna för ökad studiero införs i januari 2022. Vi kommer även att agera i riksdagen för att markera gentemot regeringen att dessa reformer inte kan vänta.

Trots motstånd från Socialdemokrater kommer vi liberaler att fortsatt driva krav på att BEO avvecklas samt att renodla Skolinspektionens roll. 

Åsa Wennergren (L), kommunalråd med ansvar för skolan.
Åsa Wennergren (L), kommunalråd med ansvar för skolan.