Lång väntan för barn som behöver stöd

Nu har jag haft kontakt med allt för många föräldrar, föräldrar till barn med särskilda behov som av olika skäl behöver stöd av samhället.

Debatt2021-12-29 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Barnen kan ha stora omsorgsbehov som föräldrarna inte kan lösa på egen hand. Föräldrarna gör heroiska insatser och lägger mycket tid och kraft för att ge sina barn bra förutsättningar i livet. Men de behöver också stöd i sitt arbete. Stöd som de har rätt till enligt LSS, Lagen om stöd och service, men då krävs det också att kommunen tar sitt ansvar och uppfyller lagen. 

På senaste nämnden kunde vi ta del av hur väntetiderna ser ut, köerna till insatsen kontaktperson ökar, kön till korttidsverksamhet ökar och kön till boende med särskild service ökar. Detsamma gäller ansökan till daglig verksamhet enligt LSS. Detta gäller personer som har blivit beviljade insatsen men inte fått den inom lagstadgade tre månader. Förutom dem som fått beslut har vi många familjer som väntar på att få sitt ärende handlagt, de står i kö för att få en första kontakt med en handläggare. Familjer som behöver stöd att klara vardagen, som behöver hjälp att få sina barn till skolan och med målet att ha en dräglig vardag. Att klara sitt eget arbete. Att få livet att fungera.

Vad gör alliansen och Annika Krutzen för att ge barn och föräldrar det lagstadgade stöd de har rätt till? Vad vill ni säga till dem som väntar? Är det rimligt att behöva vänta i ett halvår, upp till ett år för att få sin sak prövad?