Landsbygdens öde har inte tid med valhets

Debatt2022-06-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Populism och utspel hjälper inte förtroendekrisen" (23/6):

I sin debattartikel hävdar Vänsterpartiet att de ställer sig bakom landsbygden och utmålar sig själva som dess främsta försvarare. Men i realiteten så har de inte tagit tillfället i akt där man haft möjlighet att stödja landsbygden utan röstat emot förslag i såväl trafik- och samhällsplaneringsnämnden som i fullmäktige, vilka hade resulterat i avsevärda förbättringar för såväl landsbygden, dess invånare samt småorternas utveckling.

I artikeln riktar Vänsterpartiet kritik mot de andra partierna gällande nedläggningen av landsbygdslinjer, denna kritik delar även vi. Det vi dock ställer oss frågande till när Vänsterpartiet riktar denna kritik blir givetvis varför man senast för ett par månader sedan kunde återuppta en landsbygdslinje, linje 432 som koalitionen tidigare hade lagt ner. Men Vänsterpartiet valde att lägga ner sin röst, något som resulterat i att landsbygden nu har en försämrad kollektivtrafik. 

I Vänsterpartiets förslag till budget 2023 som presenterades i mandatperiodens sista regionfullmäktige så tillsätter man enbart en miljon kronor till landsbygdstrafiken. Som referens så tillsatte vi i Sverigedemokraterna 30 miljoner kronor till landsbygdslinjerna och ytterligare 20 miljoner till en mer tillgänglig kollektivtrafik. Detta då vi instämmer med Vänsterpartiets ståndpunkter gällande att landsbygdsborna behöver en mer tillgänglig kollektivtrafik och att Östergötland måste börja prioritera service framför att räkna resandeantal. Men till skillnad från Vänsterpartiet så budgeterar vi även för det. 

Med detta som bakgrund vill vi hävda att det är Vänsterpartiet som drar i de populistiska växlarna. Vilka häver ur sig åsikter, tankar och förslag men som saknar politisk förankring. Vi menar på att landsbygdens öde och småorternas utveckling inte är värda eller har tid med denna politiska valhets, utan snarare så behöver de folkvalda inse problematiken snarast möjligt samt inse vad man utsätter landsbygdsborna för genom en rad olika beslut, allt från exploateringen av åkermarkerna till att försämra, eller rent av förhindra, tillgängligheten på landsbygden.

Landsbygden är i behov av konkreta åtgärder där såväl ekonomiska medel som politisk vilja måste tillföras. Sviker vi landsbygden och småorterna så sviker vi inte enbart de vi ska representera, vi sviker även framtida generationer och vårt folk.

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta beakta landsbygdens och dess invånares intressen. Det är exempelvis därför vi valde att lämna in ett nämndinitiativ I trafik- och samhällsplaneringsnämnden gällande verkandet för en temporär perrong i Godegård, detta för att förbättra tillgängligheten på landsbygden. 

Sverigedemokraterna instämmer i mycket av den kritik som Vänsterpartiet riktar till andra partier men känner inte ett behov av att ta åt oss, utan vi tillsätter såväl ekonomiskt kapital som vilja där det behövs som mest – på landsbygden.