Landsbygdens intressen har länge glömts bort

En levande landsbygd är en nödvändighet för Sverige. Utan en levande landsbygd stannar hela Sverige.

Lantbruket får allt mindre marginaler och vår förmåga till självförsörjning minskar. Därför vill SD att man tänker om och gör rätt, skriver debattörerna.

Lantbruket får allt mindre marginaler och vår förmåga till självförsörjning minskar. Därför vill SD att man tänker om och gör rätt, skriver debattörerna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2022-05-19 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det kommer till landsbygden handlar det inte minst om människor, matproduktion, kommunikation och infrastruktur. Livsviktigt för oss Sverigedemokrater.

En av de större utmaningarna som landsbygden står för är drivmedelspriserna. Vi kan inte ha drivmedelspriser som rusar som de har gjort. Det gör att priserna på produkter i alla led går upp – inte minst för matvaror. Lantbrukare går på knäna i verksamheten på grund av de höjda drivmedelspriserna, men även genom de höga elpriserna.

Nedläggningen av den välfungerande kärnkraften har drabbat hela Sverige hårt. När det blir brist på el ökar priserna. Detta påverkar alla lantbrukare och inte minst den samhällsviktiga matproduktionen. Situationen förvärras av de skenande priserna på drivmedel och konstgödsel, vilket står utanför lantbrukarnas möjlighet att påverka. Sveriges växtodling och böndernas dagliga slit för att trygga vår livsmedelsförsörjning får under inga omständigheter tas för given. Tyvärr har alla partier förutom SD gjort det. Sveriges livsmedelsförsörjning måste tryggas och bönderna måste ges förutsättningar att göra det.

Östgötaslätten brukar kallas Sveriges kornbod, politiken har under en längre tid agerat direkt ansvarslöst och exploaterat och bebyggt stora områden på högklassig åkermark. Detta har vi vid återupprepade tillfällen sett genom bebyggelse i utkanten av våra storstäder Linköping och Norrköping med livliga debatter som följd. SD ser realistiskt på frågan och är väl medvetna om problematiken. Det är billigt att bygga på åkermark, men konsekvenserna kan bli allvarliga. 

Lantbruket får allt mindre marginaler och vår förmåga till självförsörjning minskar. Därför vill SD att man tänker om och gör rätt. Det finns mark som kan lämpa sig för bebyggelse, men de gånger man absolut måste bygga på bra åkermark ska detta vara väl avvägt i förhållande till böndernas förutsättning och vår självförsörjningsförmåga.

SD är det parti som verkligen ser möjligheterna och potentialen bortom stadskärnorna. För oss handlar landsbygdspolitiken i första hand om människorna som bor där, deras försörjning, tillgång till samhällsservice och framtidstro.

Vi lägger ingen ideologisk värdering i olika trafikslag och lösningar, utan ser pragmatiskt på utbyggnad, användning och fördelning mellan transportsätten. Vi inser att olika lösningar behövs för olika situationer och att förutsättningarna skiljer sig stort mellan norr och söder, storstad och landsbygd.

Landsbygdens intressen har länge glömts bort av makthavarna. I höst är det val och en röst på SD är en röst för en levande landsbygd, som håller hela Sverige levande.