(L): Nu lägger vi om kursen helt

Under en lång tid nu har vi i Corren fått ta del av både debattartiklar och insändare som beskriver den tuffa situationen i kommunens skolor. Det senaste exemplet är en lärare som skriver ”Jag räcker inte till för barnen – nu säger jag upp mig”, skriver Åsa Wennergren (L).

Trygghet och studiero är en förutsättning för ökade kunskapsresultat, men också för att få fler att vilja utbilda sig till lärare, stanna kvar i yrket och jobba längre, skriver debattören.

Trygghet och studiero är en förutsättning för ökade kunskapsresultat, men också för att få fler att vilja utbilda sig till lärare, stanna kvar i yrket och jobba längre, skriver debattören.

Foto: Roald, Berit

Debatt2024-03-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som Liberal skolpolitiker med lång erfarenhet från skolans värld kan jag förstå den frustration läraren känner över den situation som beskrivs. Tyvärr är läraren inte ensam om att känna så och det tar vi på stort allvar. Det är också därför som vår skolminister Lotta Edholm, efter att Socialdemokraterna styrt utbildningsdepartementet under den senaste mandatperioden, nu lägger om kursen helt. 

Vi har ett omfattande problem med brister i trygghet och studiero i skolan och problemet bara växer och går allt längre ner i åldrarna. Trygghet och studiero är en förutsättning för ökade kunskapsresultat, men också för att få fler att vilja utbilda sig till lärare, stanna kvar i yrket och jobba längre. Det är också därför som vi nu i regeringsställning har tillsatt en utredning som skall komma med förslag på åtgärder för att alla elever skall få en trygg skola där de kan koncentrera sig på undervisningen och både skolpersonal och elever slipper hot, våld, kränkningar och trakasserier. Det handlar också om att stärka rektorers och lärares ansvar och befogenheter. Det skall inte råda något tvivel om att det är läraren som bestämmer över undervisningen. 

Vi liberaler menar att den så kallade inkluderingstanken har gått alldeles för långt. Därför har vi under många år drivit på i frågan om att det måste bli lättare för elever med särskilda behov att få stöd av speciallärare i särskilda undervisningsgrupper, men också för de elever som ibland medför stök för andra elever. Nu genomför vi satsningar på särskilda undervisningsgrupper. 

De elever som behöver stöd får det ofta alldeles för sent trots att vi vet hur viktigt det är med tidiga insatser. De bestämmelser som finns i dag om extra anpassningar fungerar inte, vilket har lett till att många elever får vänta för länge innan de får någon form av särskilt stöd som dessutom ofta ges i elevens ordinarie undervisningsgrupp. Samtidigt som lärare vittnar om att de har svårt att hinna med alla anpassningsbehov. Vi har nu tillsatt en utredning som ska ta ställning till om extra anpassningar skall avskaffas och lämna förslag som innebär att det ska bli enklare att placera elever i mindre och flexibla undervisningsgrupper. 

Det har funnits en okritisk hållning till digitalisering i skolan. Det är också därför som vi rivit upp Skolverkets plan för digitalisering i skolan efter hård kritik från både barnläkare och hjärnforskare. En fysisk bok har fördelar som inga digitala läromedel kan ersätta. Därför gör vi nu en stor satsning på läromedel för att skolor skall ha råd att köpa in högkvalitativa läromedel. Sveriges morgondag bestäms av skolelevers vardag. Vi Liberaler vill att den fylls med läsning och kunskap – inte skärmtid.

Slutligen något om de neddragningar som vi kunnat läsa om i Corren. Den senaste tidens nedläggningar av skolor och neddragningar och effektiviseringar i skolan har skapat en situation som vi aldrig tidigare sett. Det har medfört en försämring av arbetsmiljön både för både personal och elever. Tyvärr är det den skolpolitik som Socialdemokraterna och Moderaterna med stöd av Centerpartiet står bakom och något som vi partier i opposition gör allt vi kan för att stoppa. 

Vi Liberaler sätter skolan först – det är där framtiden börjar.