(L): Jämställdhetsarbetet växlas upp

Med Liberalerna i regeringen ser vi till att vända utvecklingen. Lagstiftningen skärps, stödet till utsatta förbättras och myndigheternas arbete effektiviseras, skriver debattörerna.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att bekämpa grova brott, men också om frihet, trygghet och jämställdhet, skriver debattörerna.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att bekämpa grova brott, men också om frihet, trygghet och jämställdhet, skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-03-07 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberal feminism handlar om att varenda människa ska ha möjlighet att styra sitt liv. Det har vi tagit strid för sedan vi slogs för kvinnors rösträtt. Vi är stolta över att Sverige har blivit ett av världens mest jämställda länder, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Jämställdhetsarbetet har på många sätt misslyckats på grund av den förra regeringens passivitet. Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer är fortfarande ett omfattande samhällsproblem. Och hedersförtrycket är, trots år av löften från ledande politiker, fortfarande en skamfläck i vårt samhälle.

Med Liberalerna i regeringen ser vi till att vända utvecklingen. Lagstiftningen skärps, stödet till utsatta förbättras och myndigheternas arbete effektiviseras. Låt oss ge tre konkreta exempel:

1. Just nu genomförs ett skifte i rättspolitiken. Ett skifte från fokus på gärningsman till brottsoffrets behov av upprättelse och samhällets skydd. Inte minst är en kraftfull kontaktförbudslagstiftning en viktig del när det kommer till att skydda kvinnor och barn från våldsamma män.

2. Regeringen tar på allvar tag i det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Bland annat ser vi till att förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggiften kartläggs. Vi vidtar också åtgärder för att barn inte ska föras ut från vårt land mot deras vilja och vi ser till att med kraft bekämpa hedersförtrycket inom skolans värld.

3. Sist men inte minst. De öronmärkta summorna för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck överstiger tidigare regeringars öronmärkta satsningar inom jämställdhetspolitiken, såväl 2023 som 2024. I år avsätts 600 miljoner kronor för att vända utvecklingen.

Detta är bara några av många åtgärder som just nu genomförs för att öka friheten för fler. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att bekämpa grova brott, men också om frihet, trygghet och jämställdhet. Det handlar om att stå upp för vårt öppna samhälle – i alla lägen.