(L): Alla ska ha råd med friska tänder

Vi vill att nationella tandvårdsprogram tas fram med bland annat uppsökande verksamhet, skriver debattörerna.

Sveriges befolkning har överlag god munhälsa men vissa grupper halkar efter, framför allt äldre, socioekonomiskt utsatta, utrikesfödda och personer med långvariga sjukdomar, skriver debattörerna.

Sveriges befolkning har överlag god munhälsa men vissa grupper halkar efter, framför allt äldre, socioekonomiskt utsatta, utrikesfödda och personer med långvariga sjukdomar, skriver debattörerna.

Foto: Tore Meek/NTB/Scanpix/TT

Debatt2023-11-03 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag subventioneras friska munnar i tandvården framför de som har allra största behov. Människor med munbesvär som tandlossning och hål i tänderna kämpar ofta med andra hälsobesvär och löper risk att dö i förtid. Vi vet dessutom att allvarliga sjukdomar kan upptäckas tidigare i tandvården. Liberalerna vill därför stärka skyddet inom tandvården för de som behöver det allra mest.

Sveriges befolkning har överlag god munhälsa men vissa grupper halkar efter, framför allt äldre, socioekonomiskt utsatta, utrikesfödda och personer med långvariga sjukdomar. De med störst behov har i dag ofta inte råd – för få av dem söker och får vård trots att de behöver den. Pensionären på äldreboendet tvekar inför att kontakta tandläkaren, trots att tandvärken blir värre för varje år. Kvinnan som kämpar med en depression skjuter upp sitt besök trots att det var många år sen sist. 

Liberalerna vill laga hålen i tandvården. De mest utsatta av oss ska enkelt få den hjälp de behöver. Vi vill säkra tidiga insatser, där tandvården får i uppdrag att förbättra människors munhälsa genom rådgivning och utbildning till småbarnsföräldrar, gruppbostäder och äldreboenden.

Vi vill även förändra finansieringen av tandvården med ett starkare högkostnadsskydd som bättre täcker de högsta kostnaderna, så att äldre och personer med långvariga sjukdomar får ett starkare skydd. Detta ses nu över och det ska lämnas förslag på till regeringen på hur man ska göra det nästa höst. 

Sammanfattningsvis vill Liberalerna: 

1. Att nationella tandvårdsprogram tas fram med bland annat uppsökande verksamhet

2. Att tandvården ska få i uppdrag att höja kunskapen i samhället, främst hos utsatta familjer och hos de som arbetar i kommunal vård och omsorg

3. Att tandvårdens finansiering ska bli mer lik den i övriga hälso- och sjukvården, bland annat genom ett högkostnadsskydd där patienter gradvis får alltmer hjälp med höga kostnader

Munhälsan måste bli jämlik i Sverige. Genom att laga hålen i tandvården värnar vi de mest utsatta.