Krav på mer spårkapacitet för att möta efterfrågan

Helt plötsligt har vi inte ett universitet att förhålla oss till utan fyra olika universitet eller högskolor inom ett tidsmässigt rimligt pendlingsavstånd. Som exempel, kan den som bor i Borås studera i Linköping med en restid på 53 minuter.
Helt plötsligt har vi inte ett universitet att förhålla oss till utan fyra olika universitet eller högskolor inom ett tidsmässigt rimligt pendlingsavstånd. Som exempel, kan den som bor i Borås studera i Linköping med en restid på 53 minuter.

Södra Sverige är starkt på frammarsch och i ett klart expansivt skede. Om människor kan bo med snabba pendlingsavstånd så spelar inte det fysiska avståndet så stor roll till sin arbets- eller studieort, skriver debattören.

Debatt 18 oktober 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det sägs att det längsta avståndet är det som finns mellan hjärtat och hjärnan. Nu finns chansen att visa att det inte alls är så. Välgrundade beslut som gagnar framtiden för massor av människor, direkt i södra Sverige, men indirekt gynnar det hela landet.

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet har slagit i taket. Detta efter att bland annat persontrafiken har ökat med 120 procent sedan 1990. Prognosen är att det ska fortsätta att öka. Men för att kunna möta efterfrågan krävs mer spårkapacitet.

Att Sverige har en chaufförsbrist och samtidigt en minskad tillgång på utländska chaufförer. Det i kombination med stigande bränslepriser har ökat efterfrågan på att lägga över godstransporter till järnväg. Miljömedvetenheten ökar bland företag som i sin strävan efter att minska sitt klimatavtryck ser ökad andel järnvägstransporter som en del av lösningen. Även Sveriges Åkeriföretag pekar på möjligheten med ett större multimodalt tänkande där tåg står för längre transporter och lastbil för kortare.

Södra Sverige är starkt på frammarsch och i ett klart expansivt skede. Om människor kan bo med snabba pendlingsavstånd så spelar inte det fysiska avståndet så stor roll till sin arbets- eller studieort. Med andra ord, regionala nyttor ger nationell effekt. För det är ju inte så att alla skattekronor kommer att hamna i Värnamo, Tranås eller Vaggeryd, en del av kakan går faktiskt till staten också. 

Helt plötsligt har vi inte ett universitet att förhålla oss till utan fyra olika universitet eller högskolor inom ett tidsmässigt rimligt pendlingsavstånd. Som exempel, kan den som bor i Borås studera i Linköping med en restid på 53 minuter. Det ska jämföras med dagens 3 timmar och 16 minuters restid med tåg.

I de planerade fem stationsorterna i Region Östergötland och Region Jönköpings län planeras över 52 000 nya bostäder. 

Och nya bostäder behövs! Inom regionen finns det flera stora, växande industrier och en kraftigt växande tjänstesektor vilket innebär en ökad efterfrågan på bostäder. En starkt växande region kräver även kompetens, erfarenhet och kunskap för att företag ska kunna fortsätta växa. Det finns stora fördelar med växande arbetsmarknadsregioner som stärks via pendling. Att kunna bo i exempelvis Värnamo och jobba i Norrköping eller tvärtom blir då både enkelt och trivsamt, bara 1 timma och 10 minuter på tåget. Det ger möjligheten att arbeta i Stockholm, men bo och leva i Jönköping. 

Våra arbetsmarknadsregioner växer och fram till år 2035 skapas närmare 60 000 nya arbetstillfällen, visar prognoser. 

Att då stoppa projekt som kan byggas i närtid eller göra omtag innebär att utbyggnad av nödvändig kapacitet försenas med upp till tio år. Det är inte att ha med både hjärta och hjärna!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa