Kraftfulla satsningar har gett positiva resultat

"Vi kommer i närtid att få flera nya etableringar som kommer att locka många besökare, exempelvis öppnandet av Lasse-Maja i Gamla Linköping och nya simhallen som kommer att bli Sveriges främsta arena för simsport." skriver Allians för Linköping i en replik om kommunens näringsliv.
"Vi kommer i närtid att få flera nya etableringar som kommer att locka många besökare, exempelvis öppnandet av Lasse-Maja i Gamla Linköping och nya simhallen som kommer att bli Sveriges främsta arena för simsport." skriver Allians för Linköping i en replik om kommunens näringsliv.

Replik på "Viktigt att ha fokus på näringslivets utveckling" samt "Kommunen måste engagera sig mer i näringslivet".

Debatt 25 februari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under innevarande mandatperiod har Allians för Linköping genomfört flera satsningar och regelförenklingar för att underlätta och stödja näringslivet eftersom vi vet att en stor del av Linköpings framgång är helt beroende av hur det lokala näringslivet mår. I vår senaste budget har vi exempelvis avsatt extra medel för markförvärv för verksamhetsmark som kommer att vara till nytta för företag som vill etablera och expandera sin verksamhet här.

Kommunens uppgift är inte att skapa hinder för företagare utan underlätta och skapa förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv. För Allians för Linköping är det en självklarhet att detta ska genomsyra hela organisationen och därför har viktigt förändringsarbete skett bland annat inom kommunens arbete med tillstånd och tillsyn, något som bl a SKR:s Insiktsmätning NKI (Nöjd Kund-Index) visar har gett bra resultat. Sedan 2018 har Linköpings kommun exempelvis kraftigt förbättrat sitt NKI inom samtliga myndighetsområden och rankades 2020 som etta av landets tio största kommuner. Ingen kommun har gjort en lika stor förflyttning på så kort tid sedan undersökningen inleddes. Detta i en undersökning som omfattar fler än 2 500 myndighetsärenden som Linköpings företag hade under 2021.

Linköping är också en av de kommuner som lägger mest andel kronor per invånare för att främja entreprenörskap. Dessa kraftfulla satsningar har glädjande nog visat positiva resultat i form av reella starter av företag och intresse för entreprenörskap oavsett ålder och bakgrund.

Under de senaste fem åren har Linköping haft en exceptionell utveckling av antal arbetstillfällen bland privata aktiebolag och därmed utvecklats bättre avseende privata arbetstillfällen än samtliga kommuner som vi jämför oss med. Detta trots en svår pandemi som har påverkat det mesta i samhället.

I Linköping finns flera starka branscher, bland annat verkstad (bl a Saab) och informations- och kommunikationsteknologi (bl a Ericsson). Därtill växer vi inom medicinteknik och cleantech-sektorn. Linköping befäster även sin position som besöksmål. En oavbruten 10 årig tillväxtkurva – bruten under pandemin – men där vi från sensommaren och hösten 2021 åter fick rekord i övernattningar. Ett klart styrkebesked för Linköping. Därtill kommer vi i närtid att få flera nya etableringar som kommer att locka många besökare, exempelvis öppnandet av Lasse-Maja i Gamla Linköping och nya simhallen som kommer att bli Sveriges främsta arena för simsport. Till detta kommer också hela tiden en rad små och stora företag inom hotell, restaurang, nöje och upplevelser som gör en reell skillnad och bidrar till att öka stadens attraktivitet ytterligare.

Allians för Linköping har arbetat målmedvetet och avsatt stora resurser för att förbättra företagsklimatet i Linköping och det kommer vi fortsätta att göra eftersom vi vet att ett starkt näringsliv ger en stark kommun. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa