Kostnaden för hyrpersonal har skenat

Situationen riskerar nu att förvärras ytterligare när ledningen inför ett anställningsstopp i regionen, skriver Kaisa Karro (S), regionråd i opposition.

Vi socialdemokrater har lagt ett förslag i regionstyrelsen om att stoppa alla nya hyreskontrakt med bemanningsbolagen från 1 oktober, skriver debattören.

Vi socialdemokrater har lagt ett förslag i regionstyrelsen om att stoppa alla nya hyreskontrakt med bemanningsbolagen från 1 oktober, skriver debattören.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-09-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den totala kostnaden för hyrpersonal inom vården i Region Östergötland har skenat. Under första halvan av året har kostnaderna ökat med 75 procent. Detta är ekonomiska resurser som borde användas betydligt bättre, särskilt med tanke på det mycket svåra ekonomiska läge regionen befinner sig i. Grovt räknat betalar regionen dubbelt så mycket till bemanningsföretagen jämfört med kostnaden för en egen anställd. 

Detta är pengar som i stället kunde användas till att utbilda, anställa, och höja löner för den egna personalen, vilket i sin tur leder till mer och bättre vård i regionen. Därför har vi socialdemokrater lagt ett förslag i regionstyrelsen om att stoppa alla nya hyreskontrakt med bemanningsbolagen från 1 oktober. 

Från styret, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, säger man sig arbeta med frågan, men vi ser att resultaten pekar åt helt fel håll. Situationen riskerar nu att förvärras ytterligare när ledningen inför ett anställningsstopp i regionen. Vi befarar att hålen som uppstår i verksamheten kommer att fyllas av bemanningsbolagen. Värdefull kompetens kommer att gå förlorad, i ett läge där vi redan har mycket svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, och kostnaderna riskerar att skena ytterligare.

Vi ser vidare en stor risk att den ökande användningen av hyrbolag får negativa konsekvenser för kontinuiteten i verksamheten vilket i värsta fall kan äventyra patientsäkerheten. Det skapas en osäkerhet hos såväl patienter som kollegor när de inte vet vem som kommer och vilken kompetens personen har. Bristande kännedom om rutiner på arbetsplatsen är även det en riskfaktor som i slutändan kan komma att innebära en sämre vård för patienter.

Det frekventa nyttjandet av bemanningsföretag innebär utöver en stor merkostnad och risk för patientsäkerheten, också en sämre arbetsmiljö för regionens vårdpersonal som nu, förutom sina ordinarie arbetsuppgifter, också behöver introducera och guida de bemanningsanställda. Vi har vidare sett exempel där den ordinarie personalen tvingats anpassa schema och semester efter bemanningsföretagen. Detta är inte en hållbar utveckling och måste få ett stopp om regionen ska ses som en bra och seriös arbetsgivare.