En bråkdel av att riva befintligt resecentrum

Det är en grundläggande regel att bytespunkterna i kollektivtrafiken ska vara så smidiga som möjligt om man vill ha ett högt resande, skriver debattören.

Den streckade blå linjen visar ungefär hur Ostlänken är tänkt att gå genom centrala Linköping. Den vita pilen visar S:t Larsgatans förlängning. Linköpings nya resecentrum är tänkt att ligga i närheten av den gula stjärnan, enligt nyhetsartikeln ”Jättebro över Stångån när Ostlänken byggs” (27/3).

Den streckade blå linjen visar ungefär hur Ostlänken är tänkt att gå genom centrala Linköping. Den vita pilen visar S:t Larsgatans förlängning. Linköpings nya resecentrum är tänkt att ligga i närheten av den gula stjärnan, enligt nyhetsartikeln ”Jättebro över Stångån när Ostlänken byggs” (27/3).

Foto: Linköpings kommun

Debatt2023-04-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln ”Jättebro över Stångån när Ostlänken byggs” (27/3):  

En centralt placerad järnvägsstation är viktig för att locka många resenärer. Nuvarande stationsläge har gångavstånd till Linköpings största arbetsställeområde, som är beläget i Innerstaden. Näst största arbetsplatsområde är Tornby följt av Tannefors (Saab), Ekkällan (US) och Mjärdevi, enligt Statistisk årsbok för Linköping. 

Nuvarande stationsläge är mer centralt beläget räknat från Stora torget än det planerade läget vid Steningeviadukten. Detta ligger cirka 500 meter mer perifert. Men Trafikverket förordar ändå ett nytt läge eftersom man har en målsättning att kunna köra direkttåg på Ostlänken i 160 km/timmen genom stationsområdet. Detta är en följd av att den förra regeringen beslutat att resan med tåg mellan Stockholm och Malmö ska ta 2,30 timme. Därför uppstår en minutjakt. 

Dock har den nya regeringen den 23 december 2022 meddelat att man ska stoppa bygget av nya höghastighetsbanor. Trafikverket centralt har fått i uppdrag att se vilka kostnadsbesparingar som kan göras. Trots det arbetar Trafikverket lokalt i Linköping med att planera för minutjakten. Men om man accepterar några minuters längre restid mellan Stockholm och Malmö och låter förbipasserande tåg köra långsammare genom befintligt stationsområde kan man behålla detta. 

I dag tar en bilresa mellan Stockholm och Malmö 6,45 timme, tåg 4,30. Men det var flyget den förra regeringen av klimatskäl ville reducera. Inrikesflygets andel av trafikens klimatpåverkan i Sverige är dock bara 2 procent. Lastbilars bidrag till klimatpåverkan är 14 procent och personbilars 31 procent. Därför är det feltänkt att se en minskning av inrikesflyget som ett överordnat mål. Bättre vore att överföra vägtrafik till järnväg. Därför är det viktigare att tågen är punktliga, vilket underlättas av fler spår. 

Trafikverkets förslag att skära av Tjust- och Stångådalsbanorna från Linköpings resecentrum visar att Trafikverket inte ser till järnvägens bästa. Det är en grundläggande regel att bytespunkterna i kollektivtrafiken ska vara så smidiga som möjligt om man vill ha ett högt resande. Förslaget om slutstation i Tannefors vittnar om ett ointresse för järnvägstrafiken i Sydöstra Götaland.

Även om man bygger en ny station i Steninge går det att ansluta våra två regionbanor till den. Man kan dra Stångådals- och Tjustbanorna rakt norrut från Tannefors och ansluta till Stambanans planerade nya läge längs Kallerstaleden. Det behövs en cirka 1,5 kilometer ny bana. Kostnad cirka 100 miljoner kronor. Att jämföra med att bygga en ny station i Steninge för några miljarder kronor.  Kostnaden för en anslutning av våra regionbanor är således en bråkdel av att riva befintligt resecentrum och bygga upp ett nytt 500 meter längre bort.

Många av Linköpings kommunpolitiker är besjälade av att staden ska växa. Men det finns mycket större ytor att bebygga än vad nuvarande järnvägsstation upptar. Det går ju utmärkt att låta staden växa på andra sidan Stångån utan att för den skull riva nuvarande stationsområde.

Att skära av järnvägsförbindelserna till Kalmar regionen vore ett uttryck för regional fientlighet. Det är klokare att finna en samförståndslösning med våra grannar i sydost.