Köp ekologisk mat med gott samvete

Corren publicerades en ledare av Per Ola Olsson som handlar om en nyligen publicerad studie av ekonomer på Lunds universitet om att ekologisk odling är mindre hållbart.

Debatt 25 januari 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledaren "När slutar S skattedopa ekoodlingen?" (19/1):

Saken är den att Per Ola Olsson helt enkelt har fel. Tvärtemot vad han skriver så finns det väldigt mycket forskning som visar att ekologiskt jordbruk har högre kolinlagring, släpper ut mindre växthusgaser och bidrar i lägre utsträckning till övergödning. Allt detta går att läsa om på ekofakta.se. Det är en hemsida som drivs av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet med syftet att visa vad den samlade forskningen säger om ekologisk produktion. En tydlig slutsats man kan dra efter att ha läst de texterna som baseras på mängder av relevant forskning (i stället för två rapporter skrivna av ekonomer, som Olsson hänvisar till) är att det finns väldigt många fördelar med ekologiskt jordbruk. Alla måste inte köpa ekomat för den sakens skull, men för oss ekobönder som dagligen ser resultatet av vårt innovativa arbete så är det viktigt att falska påståenden inte får stå oemotsagda. 

På ekogårdar produceras så mycket MER totalt sett, inte enbart en funktion (mat) på varje hektar, utan även biologisk mångfald, rent vatten och mer kol och mikroliv i jordarna. På så sätt möjliggör vi ekolantbrukare att vi även i framtiden har friska, myllrande jordar och mängder med nyttoinsekter som bin och nyckelpigor.

Forskning som utgått från frågan “blir det tillräckligt med mat med endast ekologiskt lantbruk?” visar att ja, det blir tillräckligt med mat om vi även:

* Slänger mindre mat

* Låter djuren framför allt äta gräs och restprodukter

* Odlar en större mångfald av näringstäta grödor i våra växtföljder.

Köp därför ekologisk mat med gott samvete och stötta en nytänkande, forskningsbaserad matproduktion som sker utan gifter och i samklang med naturen! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa