Kommunen måste växla upp hållbarhetsarbetet

Att S och M-styret nu föreslår att Linköping ska lämna diplomeringen är häpnadsväckande. Vi behöver i stället höja målsättningen för etisk konsumtion och inspireras av Fairtrade-diplomerade kommuner i Sverige och världen, skriver debattörerna.
Att S och M-styret nu föreslår att Linköping ska lämna diplomeringen är häpnadsväckande. Vi behöver i stället höja målsättningen för etisk konsumtion och inspireras av Fairtrade-diplomerade kommuner i Sverige och världen, skriver debattörerna.

Som storkonsument av varor producerade i länder med utbredd fattigdom bör Linköpings kommun säkerställa att offentlig upphandling inte bidrar till negativ påverkan på människor och miljö, skriver debattörerna.

Debatt 30 maj 2023 10:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en värld med utbredd fattigdom och växande klimatutmaningar blir hållbar handel allt viktigare. Som en av Sveriges största kommuner bör vi öka takten för hållbara inköp – och visa vägen för mindre kommuner. Fairtrade City-diplomeringen ger oss möjlighet att skala upp Agenda 2030-arbetet tillsammans med andra och Linköping bör därför självklart vara kvar. 

Förra veckan kom en ny rapport som visar att det moderna slaveriet ökar. Enligt Global Slavery Index är 28 miljoner människor nu fast i tvångsarbete. Ofta arbetar de i produktionen av sådant vi konsumerar dagligen, exempelvis kaffe, kläder och elektronik. 

Samtidigt är 160 miljoner barn fast i barnarbete och hälften av dem är mellan fem och elva år. På kaffeodlingar i Brasilien, kakaoplantage i Ghana och risfält i Pakistan jobbar barn på ett sätt som är skadligt för deras utveckling och hälsa. En starkt bidragande orsak är att föräldrarna får så dåligt betalt att de inte kan försörja sina familjer. Globalt lever 659 miljoner människor i extrem fattigdom, på mindre än 2,15 dollar om dagen.

Som storkonsument av varor producerade i länder med utbredd fattigdom bör kommunen säkerställa att offentlig upphandling inte bidrar till negativ påverkan på människor och miljö. Att växla upp arbetet med etisk konsumtion ligger också i linje med de globala hållbarhetsmål som Sverige förbundit sig att följa. Hållbara inköp är också en förutsättning om vi vill fortsätta konsumera klimatkänsliga råvaror som kaffe, bananer och bomull. De som odlar dessa grödor lever ofta i svår fattigdom, och har inte råd att investera i nödvändig klimatanpassning. Den senaste IPCC-rapporten lyfter just småskaliga odlare som en av de mest sårbara grupperna för klimatförändringar. 

Sedan 2009 har Linköping varit diplomerad Fairtrade City. Därmed har vi ingått i ett nätverk med andra kommuner som vill ta ansvar och engagera sig för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. OECD har tidigare konstaterat att just hållbar konsumtion är det mål som Sverige har svårast att nå. Därför är det också ett område där vi behöver vara innovativa och kraftsamla tillsammans. Att S och M-styret nu föreslår att Linköping ska lämna diplomeringen är häpnadsväckande. Vi behöver i stället höja målsättningen för etisk konsumtion och inspireras av Fairtrade-diplomerade kommuner i Sverige och världen. 

I en tid med accelererande klimatförändringar och ökade utmaningar för dem som odlar vår mat behöver Linköpings kommun växla upp hållbarhetsarbetet – inte dra i handbromsen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa