Kommunen måste förbereda sig för ett akut byggstopp

”Konsekvenserna av en cementkrisen är så stora så de kan inte inträffa.” Så tycks många resonera just nu.

Den 31 oktober gick Cementas tillstånd ut för kalkbrytningen i Slitetäkten. Täkten står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Nu står brytningen still, skriver debattören.

Den 31 oktober gick Cementas tillstånd ut för kalkbrytningen i Slitetäkten. Täkten står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Nu står brytningen still, skriver debattören.

Foto: Karl Melander/TT

Debatt2021-11-18 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessvärre tyder allt på att vi just nu är närmare krisen än någonsin. I bästa fall handlar det om en cementransonering, i värsta fall handlar det om ett totalt byggstopp. Nu är hög tid för kommuner och andra beställare att börja göra prioriteringar.

Den 31 oktober gick Cementas tillstånd ut för kalkbrytningen i Slitetäkten. Täkten står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Nu står brytningen still.

För att undvika den värsta cementbristen har riksdagen röstat igenom en särskild lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd. Lagändringen trädde i kraft den 15 oktober 2021 men regeringen har ännu inte fattat något beslut i frågan.

Samtidigt har flera miljöorganisationer sagt att de kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Skulle domstolen ta upp ärendet kan man också komma att återkalla – eller inhibera – regeringens beslut. Om så sker innebär det att Sverige står inför ett omfattande byggstopp.

I och med den mycket osäkra situationen har Cementa själva gått ut och varnat om att det finns ”en betydande risk att störningarna kommer att bli avsevärda” och att i så fall ”alla de cementprodukter som Cementa har tillgängliga kommer att bli föremål för kvotering.”

Byggföretagens konsekvensanalys visar att redan veckorna efter att fabriken i Slite slutat leverera cement kommer tre av fyra nya bostäder inte att kunna byggstartas och flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Totalt hotas 175 000 jobb enbart i bygg- och anläggningsbranschen. Räknar man med andra direkt påverkade branscheter hotas sammanlagt 280 000 jobb.

Det finns en växande frustration bland våra medlemsföretag. Känslan var länge att Cementa var ”too big too fail”. Nu inser fler och fler att vi kan stå inför ett akut byggstopp om någon vecka.  Det finns bygg- och anläggningsföretag som redan gått ut och sagt att man tvingas varsla om leveransen av cement inte säkerställs.

Men frågan är hur stor insikten om vad vi nu står inför ser ut hos beställarna. Har kommuner, myndigheter, privata beställare börjat förbered sig för det faktum att vi inom några veckor kan stå inför ett akut byggstopp? Finns krisplaner och konsekvensanalyser framtagna?

Bygg- och anläggningsbranschen har en nyckelroll i återstarten av Sverige efter pandemin. Cementkrisen måste lösas för jobben, ekonomin och klimatet. Men just nu ser läget väldigt mörkt ut.