(KD): Nya plan- och bygglovstaxan slår fel

Vi kristdemokrater förstår tanken bakom beslutet att alla ärenden ska bära sina egna kostnader men konstaterar att förändringen slår hårt mot de mindre ärenden som är vanliga hos privatpersoner och småföretag, till exempel för plank, skriver debattörerna.
Vi kristdemokrater förstår tanken bakom beslutet att alla ärenden ska bära sina egna kostnader men konstaterar att förändringen slår hårt mot de mindre ärenden som är vanliga hos privatpersoner och småföretag, till exempel för plank, skriver debattörerna.

Vi kristdemokrater anser att de höjningar av bygglovstaxan för mindre ärenden som S+M-styret nu vill genomföra i vår kommun är direkt kontraproduktiva till regeringens försök att stimulera byggandet i landet, skriver debattörerna.

Debatt 20 november 2023 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

S+M-styret planerar att kraftigt höja bygglovstaxorna från och med årskiftet i Linköpings kommun. Beslutet kommer att klubbas på kommunfullmäktiges sammanträde i slutet av november och hittills har inte många kritiska röster höjts från oppositionen. Vi kristdemokrater är emot förslaget och valde att yrka avslag när ärendet nyligen var uppe i bygg- och miljönämnden. Mari Hultgren (S), nämndens ordförande menar att: ”Arbetet med att få nämndens budget i balans har inneburit att nämndens uppdrag med översyn av bygglovstaxan genomförs och att en ny bygglovstaxa införs inför 2024".

Vi kristdemokrater förstår tanken bakom beslutet att alla ärenden ska bära sina egna kostnader men konstaterar att förändringen slår hårt mot de mindre ärenden som är vanliga hos privatpersoner och småföretag, till exempel för plank. Med den planerade höjningen av taxan kommer en mur eller ett plank att kosta 8 700 kronor efter nyår. Vi menar därför att det bör utredas om dessa ärenden kan hanteras med förenklad handläggning eller med bygganmälan för att minska kostnadsbördan för den sökande. Vi tror även att en höjning av taxan kommer att få negativa konsekvenser för byggtakten och mängden svartbyggen i vår kommun.

I en rapport av KTH som publicerades 2015 (Byggherrekostnadernas utveckling 1990–2015) konstaterades att avgiften för den kommunala hanteringen med bygglov har ökat betydligt snabbare än andra kostnader i samhället. Visst har det blivit dyrare att bygga hus men den största kostnadsökningen står faktiskt kontorsarbetet på kommunerna för, inte kostnaden för själva byggandet. I vissa fall har de bygglovsavgifter som kommunerna tar ut ökat med över 800 procent mellan 1990 och 2015. Planmonopolet gör att kommunerna har en oerhört stark ställning vid prissättningen.

Att det råder kris inom byggbranschen i Sverige är det ingen tvekan om. Därför föreslår regeringen en rad åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat vill regeringen höja taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Regeringen riktar också stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökade incitament till att omvandla lokaler till bostäder och öka utbudet av planerad mark för småhus. Vi kristdemokrater anser att de höjningar av bygglovstaxan för mindre ärenden som S+M-styret nu vill genomföra i vår kommun är direkt kontraproduktiva till regeringens försök att stimulera byggandet i landet. Vi röstar därför nej till de planerade förändringarna av plan- och bygglovstaxan i kommunfullmäktige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa