(KD): EU behöver gränser och frihet

Vi tror att vi måste lägga ett tydligt fokus på det som EU behöver vara bra på. EU behöver ånyo fokusera på den stora världen i stället för på den lilla, skriver Annicki Oscarsson (KD), Lars Roxå (KD) och Liselotte Fager (KD).

Inom områden där det saknas behov av gemensamma EU-lösningar bör samarbetet i stället ta ett steg tillbaka. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, det vill säga så nära människor som möjligt utifrån förutsättningarna, skriver Annicki Oscarsson (KD), Lars Roxå (KD) och Liselotte Fager (KD).

Inom områden där det saknas behov av gemensamma EU-lösningar bör samarbetet i stället ta ett steg tillbaka. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, det vill säga så nära människor som möjligt utifrån förutsättningarna, skriver Annicki Oscarsson (KD), Lars Roxå (KD) och Liselotte Fager (KD).

Foto: Fredrik Topplund/Örjan Karlsson/Corren arkiv

Debatt2024-06-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För oss kristdemokrater har EU en stark förankring då det var just kristdemokrater som drog upp riktlinjerna vid bildandet av EU. Europatanken är med andra ord något som ligger oss varmt om hjärtat. Det brukar ofta talas om att beslut i EU direkt eller indirekt påverkar beslutsfattandet med upp till 60 procent i våra kommuner och regioner. Det innebär naturligtvis att EU är något som vi måste förhålla oss till och därmed se till att EU arbetar med rätt saker. 

EU har tyvärr rört sig från ett smalt och starkt EU-samarbete, mot att en maktförskjutning har ägt rum från nationella parlament till Bryssel. Den rörelsen har skapat ett folkligt missnöje då förståelsen för hur och varför besluten fattats har uteblivit. Ett urholkat folkligt stöd underminerar EU i tider då unionen behövs som mest. Därför talar vi kristdemokraterna om gränser för EU. Vi tror att vi måste lägga ett tydligt fokus på det som EU behöver vara bra på. EU behöver ånyo fokusera på den stora världen i stället för på den lilla. Samarbete för fred, säkerhet, frihet, tillväxt och en god miljö. Frågor där gemensamma lösningar behövs och tjänar ett mervärde. 

Inom områden där det saknas behov av gemensamma EU-lösningar bör samarbetet i stället ta ett steg tillbaka. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, det vill säga så nära människor som möjligt utifrån förutsättningarna. Det kan till exempel röra sig om skatter, arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor, vård samt skog och mark. 

Naturligtvis finns det områden där vi bör fördjupa samarbetet inom EU. Vi kristdemokrater vill särskilt betona några områden – säkerheten och oberoendet måste stärkas. Mindre beroende av Kina samt att försvarsindustrin stärks. Vidare behöver EU en realistisk klimatpolitik genom att påskynda elektrifiering och snabba på investeringarna i ny kärnkraft. Det är viktigt att klimatpolitiken har en folklig förankring och är realistisk. Gemensam hantering av gränser och migration är också ett område där samarbete bör ske.

EU är i sin innersta kärna en union som samlas kring grundläggande värden. Unionen är som bäst när vi levererar tillsammans på dessa värden – exempelvis Ukrainas kamp mot Ryssland, när vi agerar i världen för demokrati eller mänskliga rättigheter, när vi går samma mot hotet om terrorangrepp, när vi står upp mot antisemitism. Vi kristdemokrater sammanfattar det med att vi röstar blågult. För ett fungerande EU, för Ukraina och för Sverige. Det är att dra gränser för vad som hör hemma under EU-flaggan och den svenska flaggan som är avgörande framåt. Det är så vi värnar både vår egen frihet och Europas frihet.